ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОВОС НА ПРОЕКТА ПО ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ МОЩНОСТИ

20.07.2013

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” проведе две срещи за обществено обсъждане на Доклада по оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на Инвестиционно предложение „Извеждане от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй”.

 

На 15 юли и на 16 юли 2013 г. последователно в градовете Козлодуй и Мизия подробно бяха представени анализите и препоръчителните мерки от страна на екипа, изготвил Доклада – консорциум между немската компания The Energiewerke Nord GmbH (EWN) и българския Институт по енергетика.

Пред аудитория от 87 души в Козлодуй и 52-ма присъстващи на срещата в Мизия доц. Людмила Малинова представи основния Доклад, проф. Димитър Павлов запозна участниците със съпътстващия Доклад за съвместимост на Инвестиционното предложение с целите на опазване на прилежащите защитени зони, според българското законодателство.

Основните моменти от проекта за извеждане от експлоатация разясни инж. Братан Братанов – ръководител на направление „Инженерно осигуряване” в дирекция „Извеждане от експлоатация” на ДП РАО. В срещите в двете населени места взе участие и Аксел Бекер от EWN, който разказа за опита в извеждането от експлоатация и наблюденията на въздействието на процеса върху околната среда на немската АЕЦ „Грейсфалд”, където процесът по извеждане на 5 блока на централата е започнал през 1995 г. и се очаква да приключи през 2015 г.

 

В резултат на изчерпателната и многоаспектна информация, с която бе запозната публиката, обсъждането породи само един въпрос в залата в град Козлодуй, свързан с уточнение за характера на досегашните демонтажни дейности, извършвани от ДП РАО. Изпълнителният директор на предприятието инж. Дилян Петров даде подробен отговор, в който разясни, че според условията на действащите лицензии ДП РАО извършва демонтажни работи на нерадиоактивно оборудване в конвенционалната част на блоковете – машинната зала, а същинският процес по извеждане на ядрените мощности предстои, след като бъдат получени съответните лицензии.

 

Сред присъстващите на срещите бяха председателят на ОбС – Козлодуй Мая Занева, кметове на съставни кметства в Общината, представители на общинската администрация в Мизия, работещи в АЕЦ „Козлодуй” и ДП РАО, граждани. В стремежа си към пълна прозрачност на процедурата по ОВОС и процеса по извеждане от експлоатация, ДП РАО изпрати официални писма покани за участие в срещите до 25 заинтересовани страни – институции, предприятия, неправителствени организации. В срещите се включиха и представител на Европейската банка за възстановяване и развитие, представители на Министерство на околната среда и водите, Министерство на икономиката и енергетиката и Регионалната инспекция по околна среда и води – гр. Враца.

В рамките на общественото обсъждане на ДОВОС беше оповестено, че в регламентираните от закона срокове официално са постъпили 13 писмени становища по повод извършената оценка. Документите са внесени от името на научни организации, на учени в областта на изследванията, свързани с околната среда, на институции на държавната власт, на неправителствени организации. Във всички становища след аргументиран анализ се дава подкрепа за проекта за извеждане от експлоатация на 1-4 блок от гледна точка на въздействието му върху околната среда. Няма постъпили мнения, становища и предложения по ДОВОС в книгите и формулярите, придружаващи Доклада и съпътстващите го документи, изложени на обществен достъп на 6 места в градовете Козлодуй, Мизия, Враца и София.

Предстои среща за обществено обсъждане на ДОВОС в Република Румъния.

Tags: ,

3 Responses to ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОВОС НА ПРОЕКТА ПО ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ МОЩНОСТИ

 1. АА on 25.07.2013 at 14:51

  В Румъния да не стане като миналия път?

 2. TSO on 25.07.2013 at 16:57

  Какво е станало „миналия път“?

  • АА on 29.07.2013 at 23:30

   Не знаете ли…? „Голям интерес“ от местното население. Естествено „ние“ се представихме изключително. И дори ни похвалиха по-късно. ;)

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари