ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Концентрацията на парникови газове в атмосферата на Земята е достигнала рекордно ниво – WMO

25.11.2011

 

Обемът на парникови газове в атмосферата на Земята през 2010 г. е достигнал рекордни нива, а темповете на увеличаване на тяхната концентрация са нараснали, се казва в разпространения в понеделник годишен доклад на Световната метеорологична организация (WMO).

 

“Въздействието на парниковите газове върху атмосферата в следствие на дейностите на човека за пореден път достигна рекордни нива в сравнение с до-индустриалната епоха”, – заявява генералният секретар на WMO Мишел Жарро.

 

“Дори и да успеем днес да прекратим изхвърлянето на парникови газове, а работата съвсем не е такава, те ще се съхраняват както до сега в атмосферата в течение на идните десетилетия и така ще оказват влияние върху крехкия баланс между нашата жива планета и нашия климат”, – казва Жарро.

 

 

По данни на WMO, за периода 1990-2010 г. ръста на радиационното въздействие в следствие на парникови газове (ефект на загряване на нашата климатична система) възлиза на 29 %, като при това на въглеродния диоксид се падат почти 80 % от това увеличение.

 

Парниковите газове задържат инфрачервеното излъчване през атмосферата на Земята, предизвиквайки прегряването й. Дейностите на човека, като изгаряне на изкопаеми горива и селско стопанство са основните източници на парникови газове, които са движещ фактор при изменението на климата. След водната пара трите най-разпространени дълго живеещи парникови газове в атмосферата са въглеродния диоксид (СО2), метана (СН4) и азотния оксид (N2O). Делът на въглеродния диоксид в сумарното повишаване на въздействието на парниковите газове върху климата е 64 %.

 

От времето на началото на промишлената епоха през 1750 г. съдържанието на СО2 в атмосферата се е увеличило с 39 % до ниво 389 части на милион (броят на газовите молекули на милион молекули сух въздух). Това е свързано преди всичко с изхвърляния от изгарянето на изкопаеми горива, изсичането на горите и измененията в начините на обработка на земята.

 

За периода 2009-2010 г. увеличаването на съдържанието на СО2 в атмосферата е било 2,3 части на милион, което е по-високо от средното както за 90-те години на миналия век (1,5 части на милион), така и за последното десетилетие (2,0 части за милион).В продължение на около десет хиляди години преди началото на индустриалната епоха (средата на XVIII век) нивото на концентрацията на въглеродния диоксид в атмосферата е било практически постоянно и е възлизало на 280 части за милион.

 

През 1750 г. делът на метана бил около 18 % от общото глобално радиационно въздействие. До началото на индустриалната епоха неговата концентрацията в атмосферата била 700 части на милиард (броят на молекулите газ на милиард молекули сух въздух).

 

От 1750 г. тя е нараснала до 158 %, основно поради увеличението на изхвърлянията, получени в резултат на такива видове човешки дейности, като скотовъдство, отглеждане на ориз, използване на изкопаеми видове гориво и организацията на сметищата. От действията на човека сега се получават 60 % от изпусканията на метан, а останалите 40 % се падат на естествени източници, като например влажните зони.

 

Частта на азотния оксид (N2O) на сумарното глобално увеличение на радиационното въздействие от 1750 г. е около 6 %. Той постъпва в атмосферата от естествени и антропогенни източници, включително Световния океан, изгаряне на биомаси, използване на торове и различни промишлени процеси.

 

Съдържанието на азотния оксид (N2O) през 2010 година е било 323,2 части на милиард – с 20% над нивото на до-индустриалния период.

Средните темпове на ръста на съдържанието на N2O в атмосферата през последните десет години са приблизително 0,75 части на милиард, главно, в резултат на използването на азотосъдържащи торове, включително органичните торове, които са оказали силно въздействие на глобалния азотен цикъл.

 

За последните 100 години концентрациите на N2O в атмосферата са оказали 298 пъти по-силно въздействие, отколкото еквивалентните изхвърляния на въглероден диоксид.

 

Освен това, N2O играе важна роля за разрушаване на стратосферния азотен слой, защитаващ жителите на земята от вредните ултравиолетови лъчи.

 

Световната метеорологична организация (WMO) е специализирано учреждение на ООН. В нея членуват 189 страни и територии.

 

Източник: РИА Новости

Tags:

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари