ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ДП РАО – НХ РАО – ХИДРОГЕОЛОЖКИ МОНИТОРИНГ НА ПЛОЩАДКАТА „РАДИАНА”

01.07.2013

 

 

В края на месец юни 2013 година стартираха дейностите по изграждане на постоянни наблюдателни кладенци върху терена на бъдещото Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци.

 

 

Създаването на системата от наблюдателни кладенци е част от предексплоатационния хидрогеоложки мониторинг на съоръжението. Мероприятието е важна част от концепцията за безопасна работа на хранилището, тъй като ще позволи сравнение на данните от сегашното състояние на почвата и водите на площадката с измерванията, които ще се правят, когато НХРАО заработи. По този начин се гарантира неразпространението на радионуклиди в околната среда в резултат на експлоатацията на съоръжението, поясни инж. Иван Петров, главен технолог в СП „НХРАО”.

 

 

Хидрогеоложкият мониторинг се извършва от международен изпълнител, избран след тръжна процедура. Консорциумът се състои от „Нюклиър Нешънъл Лаборатори” – компания, която работи предимно във Великобритания, Северна и Южна Америка и извършва хидрогеоложки мониторинг, свързан включително с изграждането и експлоатацията на подобни хранилища; „Деконта” – чешка компания, която има опит в Източна Европа и Азия и основната им дейност е за откриване и наблюдение на замърсени зони и разработване на нови методи за оценка, свързани с въздействието върху околната среда, и „Бритиш джиолоджикъл сървей”. За сондажните дейности е привлечен и български подизпълнител.

По програма трябва да бъдат изградени 12 наблюдателни кладенци с дълбочина от 15 до 110 метра. Дейностите ще продължат около 40 дни (в зависимост от атмосферните условия).

 

 

Почвените проби, събрани на различна дълбочина, ще бъдат изпратени в чешка лаборатория за прецизен геохимичен анализ, разказа хидрогеологът Иржи Кубрик, постоянен представител на изпълнителя на площадката. Той коментира, че на този етап „всичко върви много добре, защото от страна на ДП РАО е ясно дефинирано какви са целите и какво трябва да се изпълни.”

Стефан Даракчиев, ръководител на българския сондьорски екип, коментира: „Тези наблюдателни кладенци  са с много важно значение, целта е да се наблюдава качеството на  подземните води напред във времето. Това означава, че дейностите трябва да бъдат изпълнени качествено и наистина добре. Много прецизно трябва да се спазва технологията, да се ползват качествени материали и да не се правят компромиси с процедурите.” 

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари