ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Международна конференция на високо ниво “Ядрената енергия през 21 век” – Санкт-Петербург • 27–29 юни 2013 година

27.06.2013

 

Организатори на  Конференцията

Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) (International Atomic Energy Agency (IAEA))съвместно с Агенцията по ядрена енергия (OECD/Nuclear Energy Agency) и Правителството на Руската Федерация, с подкрепата на Държавната корпорация «Росатом» организират в Санкт-Петербург от 27 до 29 юни 2013 година Международна конференция на високо министерско ниво “Ядрената енергия през 21 век” (International Ministerial Conference on Nuclear Power in the 21st Century).

 

 

Цел на провеждането

Целта на провеждането на конференцията е да се направи равносметка и обсъждане на ниво министри и международни експерти за ролята на ядрената енергетика за смекчаване на последствията от изменението на климата, а също така за задоволяване на растящите глобални потребности от електроенергия.

След аварията на АЕЦ “Фукушима-1” прогнозираният от МААЕ ръст на ядрената енергетика продължава по целия свят , макар и с по-бавни темпове, отколкото се очакваше преди това.

 

Интересът към ядрената енергетика

Независимо от това, че това събитие оказа негативно влияние на отношението на обществеността в света към ядрената енергия, и няколко държави решиха да не строят повече ядрени мощности или да се насочат към постепенно закриване на своите АЕЦ, повечето от страните, експлоатиращи атомни електроцентрали или планиращи построяването на първите си АЕЦ, заявиха за продължаване реализацията на плановете си. Факторите, влияещи на интереса към ядрената енергетика, не са се изменили: растящото световно търсене на енергия, грижата за околната среда, включително климатичните изменения, колебанието на цените на изкопаемите горива, осигуряването на енергийна независимост. Всичко това са важни съображения, които се отчитат от държавите при енергийното планиране. Ядрената енергетика е проверена технология, която може да има важен принос за решаването на тези въпроси. Конференцията е призвана да осигури възможност за обсъждане на състоянието и перспективите пред ядрената енергетика в бъдеще, отчитайки важността на обезпечаването на ядрената безопасност като необходимо условие за функциониране на ядреното електропроизводство; а също различни технически аспекти, свързани с развитието на ядрената енергетика.

 

Организация на Конференцията

Конференцията включва пленарни заседания, на които ще бъдат представени националните доклади; а също така технически сесии, презентации и кръгли маси с участието на експерти, имащи световно признание. Планира се провеждането на технически сесии на следните теми:

-         “Енергетика и околна среда”

-         “Ядрена безопасност и ролята на международното сътрудничество за осигуряването и”

-         “Инфраструктура и технологии за институционално развитие”

-         “Драйвери за развръщане на технологиите за устойчиво иновационно развитие”

 

История

До сега подобни конференции са проведени успешно през март 2005 година в Париж (Франция), а след това през април 2009 година в Пекин (Китай).

Източник: http://nuclearforum2013.ru/about/

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари