ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


САЩ са достигнали почти нулево ниво на отказите на ЯГ

27.06.2013

Атомните електроцентрали в САЩ през последните години са постигнали съществен прогрес за постигане на целта – нулево ниво на отказите на ядреното гориво (ЯГ). Такава информация през май разпространи EPRI.

Например, през 2007 година в Съединените Щати е имало около 30 енергоблока, в реакторите на които е открито нехерметичнно ЯГ. Сега случай на такъв дефект има само на два блока с PWR, а на блоковете с BWR такова гориво няма.

През 2005 година институтът INPO, играещ в САЩ аналогична роля като ВНИИАЭС, постави като реална задачата за достигане на нулеви откази на ЯГ до 2010 година. Въпреки, че формално целта на е достигната, в американския ядрен отрасъл се наблюдава съществен прогрес в това направление.

За сравнение, през 1987 година на АЕЦ в САЩ като цяло е имало 250 касети нехерметични в една или друга степен. През 2009 година общото количество на такива касети ЯГ е намалено до “две десетки” на блоковете с PWR и до “няколко” на блоковете с BWR.

Източник: AtomInfo.Ru

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 10–12.06.2020, Варна

Последни коментари