ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Япония – констатираха стократно повишение на нивото на радиоактивно замърсяване на подземните води на “Фукушима-1”

23.06.2013

 

 

Нов проблем – в един от контролните кладенци на АЕЦ “Фукушима-1” е фиксирана висока концентрация на изотопите на тритий и стронций. Държавният комитет по въпросите за контрол над ядрената енергетика на страната е разпоредил на оператора на централата (TEPCO) да вземе срочни мерки за да не се допусне попадането на радиацията в океана.

Комитетът е задължил компанията за установи строг контрол на територията на пристанището, разположено до централата с цел предпазване от изтичане на радиоактивно замърсената вода в акваторията.

Пробите на подземната вода, взети от кладенеца край втори блок, съдържат 1000 Bq стронций на литър вода и 500 хиляди Bq тритий, което е с 30 и 8 пъти превишава пределно допустимата концентрация (ПДК). В сравнение с миналогодишните измервания на радиоактивното замърсяване нивото на радиоактивните изотопи се е увеличило 116-117 пъти.

От TEPCO заявяват, че замърсената вода не е попаднала в океана, а нивото на радиационния фон на територията на пристанището не се е изменило.

Посоченият технически кладенец е изкопан специално за контрол на нивото на замърсяване на подпочвените води. Предвижда се направата на още 4 кладенци за вземане на допълнителни проби. Освен това, с цел защитата на акваторията от замърсени води се предвижда построяването на язовирна стена.

Източник: Pronedra.ru

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 10–12.06.2020, Варна

Последни коментари