ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ДП РАО – Осигурено е финансирането за изграждане на първия етап от НХРАО

22.06.2013

 

 

Грантово споразумение за средства от Международен фонд „Козлодуй” (МФК) за изграждане на първия етап от Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО) бе подписано на 20 юни 2013 г. между изпълнителния директор на ДП РАО – Дилян Петров, и Винс Новак – директор на департамент „Ядрена безопасност“ в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

 

 

Церемонията, на която бе сключено и споразумение от „неядрения прозорец” на МФК за обновяване на топлофикационната система на София, се състоя в присъствието на министъра на икономиката и енергетиката – Драгомир Стойнев. Той заяви, че отпуснатите средства имат сериозен принос за българската енергетика и икономика и че реализацията на двата проекта ще добави още една стъпка в ползотворните ни взаимоотношения с МФК.

 

 

Министър Стойнев подчерта, че грантовото споразумение за безвъзмездна помощ ще способства за изпълнение от страна на България на критериите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за устойчивото управление на радиоактивни отпадъци.

„Това са два изключително важни проекта, резултат от последователните усилия на българската страната в последните години”, каза Винс Новак. Той заяви, че не би искал да сравнява по приоритет проектите, но определи „неядрения” като важен за столицата, а бъдещото хранилище – като особено значим проект за страната като цяло.

Дилян Петров изказа дълбоката си благодарност на екипите, спомогнали да се стигне до подписване на споразумението. Той обобщи, че благодарение на последния фактор – осигуряването на финансиране, реално може да се пристъпи към последващите дейности, защото вече е свършена почти цялата предварителна работа – изпълнени са всички законови процедури и е приет техническият проект на съоръжението. В резултат на това ще бъдат постигнати изискванията на Националната стратегия за управление на ОЯГ и РАО – в края на 2015 г. хранилището да влезе в оперативна експлоатация. НХРАО е от съществено значение за успешно осъществяване на дейностите по безопасно извеждане от експлоатация на I-IV блок на АЕЦ „Козлодуй”.

 

—————————————————————————————————————————

Изграждането на НХРАО е национален приоритет за Република България.

 

Проектът е възложен на ДП РАО с РМС № 683/25.07.2005 г. С правителствено  решение хранилището получи статут на обект с национално значение и на национален обект, а с допълнително постановление обектът бе определен и за стратегически по отношение на националната сигурност.

ДП РАО започна дейностите по проекта с получаването на разрешение от АЯР за избор на площадка през май 2006 г. В последващия период експертите на предприятието извършиха огромен обем изследвания, проучвания, анализи и оценки, спазвайки изискванията на българската нормативна база, на Европейския съюз и в съответствие със стандартите на МААЕ, прилагайки международните добри практики.

Като отчете напредъка на България по програмата за НХРАО, 25-тата Асамблея на донорите на МФК, състояла се на 14 юни 2013 г., одобри сключването на грантово споразумение за изграждане на първия етап от съоръжението, в което ще бъдат погребани РАО от извеждането от експлоатация на I-IV блок.

Чрез средствата от грантовото споразумение ще се финансират:

Строителство на първия модул за погребване на РАО с капацитет 6 336 стоманобетонни контейнера и съпътстващите сгради и съоръжения, доставка на системи и оборудване, инсталиране и тестване, получаване на разрешение за ползване;

Независим строителен надзор и супервизия за изграждането на първия етап;

Разработване на лицензионни документи за въвеждане в експлоатация и получаване на лицензия в съответствие с ядреното законодателство.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 10–12.06.2020, Варна

Последни коментари