ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Парламентарната комисията по енергетика прие промени в Закона за енергетиката

19.06.2013

 

 Парламентарната комисия по енергетика прие промени в Закона за енергетиката, внесени от Явор Куюмджиев и група народни представители, предаде репортер на Агенция „Фокус”. В предложения проект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката моделът на ценообразуване се адаптира към реалното състояние на вътрешния енергиен пазар. Въвежда се като принцип на регулиране в енергетиката осигуряването на баланс между производството и потреблението на електрическа енергия.

 Предвижда се ДКЕВР да определя разполагаемост на производителите в зависимост от заявените количества енергия за продажба на пазара, което гарантира сигурност на системата, като чрез икономически механизми производството се обуславя от потреблението на енергия в страната.

 С предлагания законопроект се въвежда нов модел на ценообразуване, който отчита извършеното изменение на закона, а именно увеличаването на дела на свободния пазар чрез стесняване на кръга на клиентите на крайните снабдители. Въвежда се нов, различен механизъм за разпределение на разходите, произтичащи от задълженията на обществения доставчик и крайните снабдители да изкупуват електрическа енергия на преференциални цени, както и по дългосрочни договори за изкупуване на енергия и разполагаемост, който механизъм ще осигури равнопоставено разпределение на тежестта между всички участници на вътрешния пазар.

 Законопроектът отчита особените функции на фигурата на доставчика от последна инстанция, а именно, че същият е длъжен, с оглед гарантиране на снабдяването с електрическа енергия на неговите клиенти, както и избягване на кръстосаното субидиране, да купува електрическа енергия от обществения доставчик.

 Предвижда се крайните снабдители да продават на обществения доставчик количествата електрическа енергия, която са закупили с цел премахване на съществуващите до момента добавки в цената за пренос, които по съществото си представляват разходи за енергия.

 С оглед поддържане баланса между производство и потребление в електроенергийната система са предвидени промени в съществуващите текстове, свързани с възможността на операторите на мрежи временно да ограничават производството на електрическа енергия.

 Предвижда се процедура за утвърждаване на цените за предстоящия регулаторен период, съобразена със съкратените срокове, в които регулаторният орган трябва да приложи новия модел.

 Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Делян Добрев и група народни представители, не беше приет от комисията.

 Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев заяви, че има противоконституционни текстове, според които членове на ДКЕВР се избират с мнозинство от две трети от народните представители, а според Конституцията трябва да гласуват повече от половината народни представители.

Източник: http://www.focus-news.net/?id=n1796472

Tags:

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 10–12.06.2020, Варна

Последни коментари