ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ДП РАО получи одобрение за финансиране на проектите си от Асамблеята на донорите

20.06.2013

 

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) получи окончателно одобрение за подписването на ново грантово споразумение за финансирането на Национално хранилище за ниско- и среднорадиоактивни отпадъци (НХРАО) по време на редовно заседание на Асамблеята на донорите на Международен фонд „Козлодуй“  (KIDSF*). Одобрението на Асамблеята гарантира осигуряването на нужните средства за изпълнението на първия етап от изграждането на националния обект, който трайно и надеждно ще изолира радиоактивните отпадъци от околната среда и човека.

 

 

Форумът се състоя на 14 юни 2013 г. в Лондон.  Заседанието беше предшествано от предварителна съвместна среща на 13 юни с представители на най-високо ниво от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Управляващия комитет на Европейската комисия (ЕК). По време на срещата за контрол на изпълнението на дейностите, финансирани от Международен фонд „Козлодуй”, експертите на ДП РАО са представили постигнатите резултати по изпълняваните до момента два генерални проектa: Програмата за извеждане от експлоатация на спрените I-IV блок на АЕЦ „Козлодуй“ и изграждането на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци. В резултат на убедителните факти за прогреса на проектите представителите на европейските институции са дали най-висока оценка за положените усилия и забележителния напредък на ДП РАО през последните месеци по отношение конкретно на: получаването от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) на лицензии за управлението на III и IV блок като съоръжения за РАО и успешното прехвърляне на персонала им от АЕЦ към ДП РАО; положителното становище на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) за качеството на Доклада по оценка на въздействие върху околната среда (ДОВОС) за извеждане от експлоатация на спрените енергоблокове и напредъка в процеса на публичните обсъждания по него, които предстоят; успешното начало на дейността на новата структура за управление на проекти в ДП РАО (Управление „Международни проекти”), финансирани от KIDSF; постигнатите резултати по програмата за изграждане на НХРАО – предаване на окончателния технически проект на Националното хранилище, напредъка в изпълнение на дейностите по предексплоатационен мониторинг на площадка „Радиана” и подготвителните дейности по инфраструктурата на площадката с оглед предстоящото строителство, напредъка в подготовката на тръжните документации за изпълнение на първия етап на НХРАО.

 

 

В рамките на Асамблеята са били представени и нови проекти, осигуряващи процеса по безопасно извеждане от експлоатация на спрените ядрени мощности, които изискват европейско финансиране. Участниците в заседанието не са направили никакви възражения по новите предложения. Очаква се грантовото споразумение за тях да получи одобрение на следващото заседание на Асамблея на донорите в края на годината. Със средствата ще се осигурят: доставка на подемно и транспортно оборудване; аварийно захранване на спрените I и II блок и демонтаж на дизел генераторна станция – 1 (ДГС-1); възстановяване на хидроизолацията на машинна зала и реакторно здание на I-IV блок; изготвяне на работен проект за демонтаж на оборудване в контролираната зона и доставка на съоръжения за третиране на натрупаните количества радиоактивни отпадъци.

 

 

*Международен фонд „Козлодуй” ( KIDSF Kozloduy International Decommissioning Support Fund)

През м. ноември 1999 г. българското правителство и Европейската комисия подписват споразумение, според което българското правителство поема твърд ангажимент за затваряне и извеждане от експлоатация на блокове I-IV на АЕЦ „Козлодуй“. През м. юни 2000 г. е създаден Международен фонд „Козлодуй“ (МФК), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), за безвъзмездно подпомагане дейностите по извеждане от експлоатация и намаляване на негативните последици от ранното затваряне на блоковете.

МФК се управлява от Асамблеята на донорите като предоставя стратегическо управление. ЕБВР предоставя технически, проекто-управленски, финансови, законови и административни услуги. Финансирането на проектите зависи от одобрението на Асамблеята на донорите, в случай, че България се съобразява със задълженията си по закриването. Заседанията на Асамблеята се провеждат два пъти годишно.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 10–12.06.2020, Варна

Последни коментари