ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ДП РАО – извеждане от експлоатация – доклад за ОВОС

07.06.2013

 

ДПРАО ПРЕДОСТАВИ НА ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП ДОВОС И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО ЗА ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЛОКОВЕ I-IVНА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ НА ОБЩИНИТЕ КОЗЛОДУЙ И МИЗИЯ

 

Обществените обсъждания на доклада за оценка на въздействието ще се състоят

на 15 и 16 юли

 

 

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“  (ДПРАО) предостави хартиени копия и електронни версии на Доклада по Оценка и въздействие на околната среда (ДОВОС), с всички приложения към него, и Доклада за оценка на съвместимостта на проекта за извеждане от експлоатация на спрените от I до IV блок на АЕЦ „Козлодуй“ на общинските власти в Козлодуй и Мизия, определени от Министерството на околната среда и водите за общини, попадащи в обсега на въздействие на проекта на предприятието. 

 

 

 

Поради близостта си до АЕЦ „Козлодуй“ и в израз на своето желание за максимална откритост и диалог с хората от околните общини, ръководството на предприятието предостави нетехническо резюме на ДОВОС и на Община Оряхово, както и на съставните кметства в община Козлодуй – селата Хърлец, Гложене и Бутан.

 

 

ДОВОС и придружаващите го документи са на разположение на всички заинтересовани лица и организации, за да се запознаят с изводите на експертите, участвали в изготвянето на оценката на въздействие за безопасността на проекта за извеждане от експлоатация.

 

 

Докладът може да бъде прочетен също така и в Информационния център на ДПРАО в Козлодуй и в Главно управление на ДПРАО в София. Докладите и нетехническото резюме са достъпни на български и английски език и на интернет страницата на ДП РАО – www.dprao.bg

 

 

Обществените обсъждания на ДОВОС са съгласувани с общинските власти на Козлодуй и Мизия и ще се състоят на 15 юли 2013 г., 16.30 ч., в  Камерна зала на Дома на енергетика в гр. Козлодуй  и на 16 юли 2013 г. от 15.00 ч. в Общинския клуб в гр. Мизия. Обявите за срещите бяха разпространени в двете общини и публикувани в печатни медии, съгласно изискванията на нормативните документи. На 12 юни 2013 г. експерти на предприятието организират заедно с кметовете на двете населени места предварителни срещи за всички, които искат да получат допълнителна информация за проекта и за дейността на предприятието. Всички заинтересовани страни са поканени да присъстват, както на предварителните срещи, така и на обществените обсъждания, за да изкажат своите съображения относно проекта за извеждане от експлоатация и да зададат въпроси към компетентните лица и експерти от ДП РАО.

На местата, където докладът вече е достъпен, както и на интернет страницата на ДПРАО, има предоставени книга за мнения и становища, и формуляр за оплакване, които могат да бъдат ползвани от всички за отправяне на конкретно оплакване или мнение във връзка с проекта. Всички поставени въпроси, съображения или оплаквания ще получат конкретен отговор и мнение от страна на предприятието. Заедно с изказaните по време на обществените обсъждания мнения, те ще бъдат предоставени на МОСВ, за да бъдат взети предвид при изготвянето на окончателното решение на министерството относно проекта за извеждане от експлоатация на спрените от I до IV блок на АЕЦ „Козлодуй“.

 

***

Демонтирането на оборудване на I – IV блок на АЕЦ „Козлодуй“ е отговор на поетия от България ангажимент за извеждането им от експлоатация. През месец ноември 1999 г. българското правителство и Европейската комисия подписаха Меморандум, с който България поема ангажимент за затваряне и извеждане от експлоатация на малките блокове на атомната електроцентрала. В резултат на това и четирите блока бяха затворени в договорените срокове – I и II в края на 2002 г., а III и IV в края на 2006 г.

С ангажимента за управление на спрените блокове на българската атомна централа като съоръжения за РАО и последващото им извеждане от експлоатация е натоварено ДПРАО. За тази цел в структурата на предприятието е обособено специализирано поделение „Извеждане от експлоатация – Козлодуй”, дейността му е регламентирана чрез лицензии, издадени от Агенцията за ядрено регулиране.

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари