ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Съобщение на АЯР – Изключване на турбогенератора на 5 блок от електроенергийната система

16.04.2013

 

Ядрено съоръжение: Пети блок на АЕЦ “Козлодуй”

Дата: 14.04.2013       Час: 22:39

Наименование на събитието: Изключване на турбогенератора на 5 блок от електроенергийната система

 

Кратко описание:

 

На 14.04.2012 г. пети блок работи с намалена електрическа мощност 750 MW по диспечерско ограничение. В 21:58 ч. е установено понижаване на налягането на водорода, служещ за охлаждане на генератора. При извършения оглед е установен пропуск на водород.

 

В съответствие с Технологичния регламент за експлоатация на блока в 22:10 ч. е започнато понижаване на мощността на реактора. В 22:39 ч. генераторът е изключен ръчно от електроенергийната система на страната.

 

Предприети са необходимите технически и организационни мерки за осигуряване на пожарната безопасност.

 

В 10:30 ч. на 15.04.2013 г. окончателно е установено, че причина за изтичането на водород е дефектирало уплътнение на фланец от технологична линия към генератора. Предприети са действия за отстраняване на дефекта.

 

Назначена е комисия за анализ на възникналото събитие.

 

Няма нарушаване на експлоатационните предели и условия и няма промяна в състоянието на радиационната обстановка в района на централата.

 

 

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС:   0

 

* Окончателната оценка на АЯР за нивото на събитието по скалата ИНЕС се оповестява след получаване на окончателния доклад за резултатите от разследването и анализа на събитието, съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари