ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ДП РАО – нов етап в демонтажа на I и II блок на АЕЦ “Козлодуй”

27.03.2013

 

ДП РАО започна демонтаж на конструкции от I и IIблок на AЕЦ „Козлодуй“ по технологията „диамантено въже“ – прессъобщение

 

Немски специалисти обучиха служители на ДП РАО за работа с високо технологичната машина за раздробяване на стомано-бетонните детайли

 

 

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ включи в специализираните демонтажни работи на спрените I и II блок на AЕЦ „Козлодуй“ и технологията „диамантено въже“. По този високотехнологичен начин ще бъдат демонтирани стоманено-бетонните конструкции в спрените 440-мегаватови блокове на атомната централа.

 

 

Служителите на Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация – Козлодуй“, което е част от ДП РАО и е натоварено с отговорната задача за демонтаж на блоковете, преминаха специално обучение за работа с уникалната за България технология „диамантено въже“, което бе проведено и сертифицирано от немски специалисти. Машините, с които ще се раздробяват стоманено-бетонните конструкции, също са доставени от немска фирма. Проектът е осигурен с безвъзмездна помощ от Международен фонд „Козлодуй” в подкрепа на дейностите по извеждане от експлоатация на спрените блокове. 

 

 

С „диамантено въже“ ще бъдат раздробени всички стоманено-бетонни детайли в машинна зала на блоковете над кота „Нула“. За да се пристъпи към демонтаж на тези конструкции обаче, се преминава задължително през радиологично обследване независимо дали става въпрос за метална или бетонна конструкция. Едва след това може да започне демонтажът на съответната част. Тежките и сложни конструкции ще бъдат разрязвани на по-малки и прости елементи, за да се улесни транспортирането, съхранението и дори повторната им употреба.

 

 

Машината за рязане с диамантено въже е най-ефективният начин за премахване на големи бетонни конструкции. Предимството на този тип технология, е, че няма ограничение за дълбочината на рязане. Дейностите се извършват с голяма прецизност, а в резултат се получават елементи с по-дребни габарити, които не изискват големи разходи при преработка. По време на работа диамантеното въже трябва да се облива с вода, за да се предпазят от разрушение диамантените перли, а също така и да се осигури износ на отработения материал извън зоната на рязане. Отработената вода се изсмуква с помощта на водна помпа и се извежда на специално място, ако условията на работа го изискват.

 

ДП РАО припомня, че демонтирането на оборудване на I- II блок в АЕЦ „Козлодуй“ е отговор на поетия от българската държава ангажимент за извеждането им от експлоатация. През месец ноември 1999 г. българското правителство и Европейската комисия подписаха Меморандум, с който България поема ангажимент за затваряне и извеждане от експлоатация на малките блокове на атомната електроцентрала. В резултат на това и четирите блока бяха затворени в договорените срокове – Iи II в края на 2002 г., аIIIи IV – в края на 2006 г.  С Решение на Министерски съвет от 2008 г., I и II блок бяха обявени за съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, като заедно с необходимото движимо имущество бяха предоставени на ДПРАО. През 2010 г. Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) издаде лицензии на ДП РАО за експлоатация на първите два блока като съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, които подлежат на извеждане от експлоатация, и прекрати лицензиите на АЕЦ “Козлодуй” за експлоатацията им в състояние “Е”. На 26 февруари 2013 г. АЯР връчи на ДП РАО и лицензии за експлоатация на IIIи IV блок като съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци.

 

Всички дейности на ДП РАО по демонтаж на спрените блокове се извършват при изключително високи мерки за екологична безопасност и безопасност на труд, които отговарят на европейското и българско законодателство за опазване на околната среда, живота и здравето на населението.

 

Б.Р. Някой медии побързаха да обявят технологията за уникална в България. Може би разчитат на късата памет на хората. По тази технология беше разчленена цялата стманенобетонна конструкция на първи блок на АЕЦ “Белене”. Изпълнител на дейностите беше българската фирма “ЕНЕМОНА”. Тогава имаше известни проблеми защото се работеше през зимния период и водата замръзваше. После ЖБ блокове бяха раздробени и желязото извадено. Същото ще се случи и в Козлодуй.

Основното предимство на технологията е, че тя е безразрушителна за останалата част от конструкцията. В Белене задачата беше да се съхранят качествата на специалната подложка, върху която да се гради новия блок. Взривните технологии биха я унищожили.

В случая цялата конструкция (скелета) на блоковете ще бъдат запазени непокътнати.

 

Подробности за демонтажа на първи блок на АЕЦ «Белене»: http://atominfo.ru:17000/hl?url=webds/atominfo.ru/news/air7439.htm&mime=text/html&charset=windows-1251

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари