ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


В МААЕ започна да работи системата USIE

12.11.2011

В МААЕ започна да работи нова унифицирана система USIE, предназначена за събиране на информация за инциденти и извънредни ситуации на ядрени обекти. Това се съобщава на официалния сайт на агенцията.

 

Сътрудници на МААЕ представят системата USIE, фото AtomInfo.Ru

 

Център IEC

 

“Наличието на постоянен поток от детайлна и надеждна информация е задължително условие, необходимо за координацията на ответни действия (в случай на инцидент), включително най-бърза мобилизация и отделяне на специализирани човешки и материални ресурси”, – се отбелязва в публикацията на сайта на МААЕ.

 

В глобален мащаб обменът на информация се координира чрез действащият в МААЕ Център по инциденти и аварийни ситуации (IEC).

 

В неговите задачи влиза възможно най-бързо да информира за случаи на ядрени или радиационни инциденти и извънредни ситуации националните организации и ведомства, назначени от държавите за връзка с IEC. Непрекъснатият и надежден поток от информация за случващото се е един от най-важните ресурси при действия в условията на извънредни ситуации в ядрен обект.

 

Преди аварията в Чернобилската АЕЦ през 1986 г. не съществуваха кой знае какви значими системи за информационен обмен между държавите.

 

Изведнъж след аварията бяха предприети необходимите действия за разработването и приемането на международни конвенции. Тези документи изискват от държавата, на територията на която има инцидент в ядрен обект, своевременно да предоставя автентична информация за събитията. Между другото, това е нужно, за да могат страните, способни да окажат помощ в случай на такава ситуация, да действат координирано.

 

Центърът IEC е създаден в МААЕ през 2005 г.Освен събирането и разпространението на информацията, в работата на центъра влиза и разработването на стандарти и програмни средства. По искане на страна, влизаща в МААЕ, сътрудниците на центъра оказват помощ при ядрени и радиологични инциденти.

 

Системата USIE

 

До скоро, събирането на информация за инциденти се осъществявало чрез два уеб-сайта с ограничен достъп.

 

Първият от тях е системата ENAC (Emergency Notification and Assistance Convention), в която са постъпвали данни от страните-членки за ядрени и радиологични инциденти.

 

Втората система, наречена NEWS (Nuclear Event Web-based System), била съвместен проект на МААЕ, OECD/NEA и ВАО АЭС. Тя предоставяла на ползвателите да получават от авторитетни източници съобщения за ядрени и радиологични инциденти, използвайки скалата INES.

 

През 2009 г. в агенцията е започнала разработката на единна информационна система, която да смени ENAC и NEWS. Експлоатацията на новата система, наречена USIE (Unified System for Information Exchange on Incidents and Emergencies), започва през юни 2011 г. Въвеждането на единна система, вместо две независими, опростява информационния обмен при извънредни ситуации.

 

“Системата USIE предоставя решението, от което се нуждаеше общността и което беше необходимо на МААЕ. Когато страните-членки реагират на ядрен инцидент или извънредна ситуация, на тях им е необходима единна безопасна и проста система, лесно адаптираща се към техните нужди. Точно това дава USIE”, – казва заместник генералния директор на МААЕ Денис Флори. Както и нейните предшественици, системата USIE представлява затворен уеб-сървър, достъпът до който се осъществява от регистрирани участници чрез парола. Вместо мониторинг на две независими системи, сега участниците имат единен достъп до цялата нова информация, която се публикува във връзка с различни инциденти, от загубване на източник на йонизиращо лъчение чак до тежка авария в АЕЦ.

 

Системата генерира сигнали за оповестяване (alerts) в зависимост от зададените от ползвателя предпочитания. Сигналите могат да постъпват при участника чрез мобилни устройства, по електронната поща или на факс. Системата отговаря на изискванията на стандартите за безопасност и ползвателите могат да бъдат сигурни в надеждността на получаваната информация.

 

Внедряването на USIE позволява да се подобри скоростта и ефективността на глобалното реагиране при ядрени и радиационни извънредни ситуации от всички типове, се казва в съобщението на МААЕ.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари