ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ЕС – 12 държави потвърдиха важността на развитието на ядрената енергетика

14.03.2013

 

 

Дванадесет държави от Европейския съюз потвърдиха привързаността си към развитието на ядрената енергетика като важен елемент от стратегията, насочена към намаляване на емисиите от парникови газове. Такова съвместно заявление е подписано в резултат от министерската среща в Лондон на 12 март от представители на България, Великобритания, Испания, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Финландия, Франция и Чехия. Страните заявяват готовността си за сътрудничество в контекста “на тази роля, която ядрената енергетика може да играе в бъдеще за нискоемисионния енергиен баланс на ЕС”.

Те отбелязаха приоритета на ядрената безопасност, потвърдиха намерението си “непрекъснато да подобряват” ядрената безопасност и ядреното регулиране. Страните планират да решават задачите по съкращаване на емисиите за сметка на внедряването на “максимално широк списък” от технологии, включително ВЕИ, системи за улавяне на изхвърлянията от CO2 и ядрената енергетика.

Широкият избор на технологии се свързва с общоевропейската задача за създаване на “безвъглеродна икономика”, се казва в комюникето, като същевременно енергийният баланс на всяка отделна държава ще се решава на национално ниво.
 Страните отбелязват, че ядрената енергетика може да се превърне в ключов елемент за осигуряване на гарантирани доставки на електроенергия и намаляване на вредните емисии. Същевременно страните, планиращи построяването на нови АЕЦ, посочват необходимостта от създаване на “благоприятен инвестиционен климат, като се отчита дългосрочният характер на ядрено-енергийните инфра-структурни проекти в страните от ЕС”.

В съвместното изявление е отбелязана също важната роля на научно-изследователските и опитно-конструкторските работи (НИОКР) за решаване на проблемите от “ядреното наследство” от предишните години, за укрепване на ядрената безопасност и осигуряване на “стабилно енергийно бъдеще”.

Източник: Nuclear.Ru

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари