ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Украйна смята, че е възможно в страната да функционират частни АЕЦ

11.11.2011

Проектът за Ядрен кодекс на Украйна, публикуван на сайта на Министерството на енергетиката и въгледобивната промишленост, предвижда възможност за функциониране на частни АЕЦ в страната.

 

“Ядрените установки, обектите, предназначени за работа с радиоактивни отпадъци (освен хранилищата за съхранение на радиоактивни отпадъци), източниците на йонизиращо лъчение, а също и комплексите за добиване на уран могат да бъдат с различни форми на собственост”, – се казва в документа.

 

Същевременно урановите руди в недрата на земята, ядрените материали, освен продуктите от преработката на уранови руди, а също и хранилищата за съхранение на радиоактивни отпадъци са изключително държавна собственост.

 

Добитите от недрата на земята уранови руди и продуктите от тяхната преработка могат да бъдат с различни форми на собственост, ако не се добиват за държавна поръчка или международни договори на Украйна.

 

Урановите руди и продуктите от тяхната преработка, добити по държавна поръчка се изкупуват по договорени цени, които гарантират нивото на рентабилност да не е по-ниско от минималното, се отбелязва в проекта на Кодекса. Радиоактивните отпадъци стават собственост на държавата от момента на подписване на документа за тяхното предаване от производителя, в резултат на чиято дейност са били образувани, към специализираното предприятие за преработка на радиоактивни отпадъци.

Tags:

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари