ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Париж – международна конференция по РБН и ЗЯГЦ – китайските перспективи

08.03.2013

В Париж в понеделник се откри международната конференция по реактори на бързи неутрони (РБН) и затворен ядрено горивен цикъл (ЗЯГЦ). Държавите, желаещи да развиват “бързата” програма, още първия ден споделиха своите близки и не съвсем близки планове. Почти всички на първо място поставят натрия като топлоносител и смесеното оксидно гориво (MOX). Колкото до екзотиката, тя е различна и е изтеглена в далечната перспектива.

 

Китай – стотици бързи GW в съперничество с въглищата

 

 

Китайската република е обречена на широкомащабно развитие на бързите технологии. В противен случай, транспортната и система ще се задави от огромните потоци въглища, а населението ще започне да измира физически от смога (б.р. спомнете си отлагането на някои от състезанията по време на Олимпийските игри заради него).

След 90-те години енергопотреблението в КНР нарастна с пъти, като тенденцията няма намерение да се спира. Сега основният източник на енергия са въглищата. В изказването си на конференцията Donghui Zhang от китайския институт по ядрена енергия съобщи конкретни показатели – през 2012 година делът на въглищата в енергийния баланс на страната е 66,2% или 758 GW инсталирани мощности.

Разбира се, в Китай отделят голямо внимание на алтернативната енергетика. Само инсталираните мощности на вятърните електроцентрали са 61GW, което е приблизително 5 пъти повече от атомните електроцентрали. През миналата година в страната са инвестирани 67,7 милиарда долара за ВЕИ – възможно е това да са най-големите инвестиции в света.

Но алтернативната енергетика в Китай има естествени предели. Например, максимално възможния  хипотетичен парк от вятърни електроцентрали е около 700 GW. От слънцето китайците могат да разчитат на по-малко от 200 GW. Максималният потенциал на ВЕЦ се изчислява на 500 GW. В същото време възможностите на ядрената енергетика са безкрайни (в практическия смисъл на думата) – разбира се ако тя бъде подкрепена от РБН и ЗЯГЦ.

По прогнози, които още нямат официално потвърждение от правителството, до 2030 година Китай трябва да има 200 GW ядрени мощности при общ обем на генериращите мощности 2000 GW, а към 2050 година – 400 GW от АЕЦ при всичко инсталирани генериращи мощности 2500 GW.

Колко от тях ще бъдат на РБН? Отговорът ще зависи от обезпечаването на нуждите на страната от уран (независимо, дали ще е за сметка на собствен добив, купуване на находища в други страни или просто от внос).

Ако уранът в Китай се окаже достатъчен, тогава бързите реактори ще трябва да поемат ролята за изгаряне на младшите актиниди. В такъв случай, към 2050 година трябва да работят 70 GW енергоблокове с реактори на бързи неутрони.

При недостиг на уран, бързите реактори ще напомята за свойте бридерни способности и ще започнат да произвеждат плутоний за горивното направление на отрасъла. При тази ситуация, през 2050 година в страната ще има 200 GW генериращи мощности с РБН.

Стартът на бързата програма в КНР, според докладчика, ще стане по следния начин. Китайците ще започнат с натриев топлоносител и MOX гориво, като през 2023 година ще пуснат своя демонстрационен блок с CFR-600. През 2030 година се очаква появата на първият промишлен реактор CFR-1000 – естествено натриев, най-вероятно от начало с оксидно, а после с метално гориво. Стойността на КВ (коефициент на възпроизводство) в серийния китайски РБН ще се колебае между две отметки – около единица за сценария с наличието на достатъчно количество уран и над 1,2 за бридерен режим.

Б.Р. – бридер или реактор-размножител е ядрен реактор позволяващ да се произвежда ядрено гориво в количество превишаващо потребностите на самия реактор. Такива са някои конструкции на РБН. Основната характеристика на бридерите е КВ.

В проекта на CFR-600 ще бъдат отчетени всички следфукушимски изисквания. Към активните системи за безопасност се добавят пасивни допълнения, под реактора се монтира уловител на стопилката, Усилва се контейнмънта. Концептуалният проект на новия реактор ще се появи след година, а предварителния проект – през декември 2015 година.

Много интересно изглежда условието, което, по всяка вероятност, на китайските ядрени специалисти е поставила партията и правителството.

Промишлените бързи реактори са задължени да бъдат конкурентноспособни на въглищните електроцентрали. Колко е реално това да стане? Такъв въпрос веднага възникна в залата, но китайците вдигат ръце – трябва да се изпълнява, защото ядрената енергетика в Китай е призвана да замени именно въглищата.

Източник: AtomInfo.Ru

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари