ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Любен Маринов, изпълнителен директор на “АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД взе участие в Техническо заседание на МААЕ

09.03.2013

 

 

В периода 11.02 – 14.02.2013г. г-н Любен Маринов, изпълнителен директор на проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД взе участие в Техническо заседание на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) на тема “Актуални въпроси при развитието на ядрената енергетика: Развитие на ядрени проекти при нови ядрени централи”, което се проведе във Виена, Австрия.

В срещата взеха участие над 100 представители от 40 страни, както и представители на МААЕ, ВАНО, IFNEC (Международна рамка за сътрудничество в областта на ядрената енергия) и Европейската комисия. Целта на техническата среща бе споделяне на специфичен опит, знания и осигуряване на възможност за комуникация между представители на страни с развита ядрена програма и страни, който сега стартират такава програма.

Националните ядрени програми са били представени от средни и висши ръководители на проекти за изграждане на нови ядрени централи. Обсъждани са различията в регулаторно-правната рамка на държавите-членки на МААЕ при реализацията на конкретни етапи на стартирали проекти за нови ядрени мощности.

В хода на техническата среща г-н Маринов е представил състоянието на Проекта за изграждане на нова ядрена мощност на площадка АЕЦ „Козлодуй“, който е бил приет със сериозен интерес. Презентацията на г-н Маринов е обхванала изпълнението на дейностите по технико-икономическия анализ, избора на предпочетена площадка и оценка на въздействието върху околната среда. От страна на МААЕ е бил отбелязан напредъка и опита, който българската страна демонстрира, както и „добрите практики“, използвани при предпроектното проучване.

Техническата среща е предоставила възможност на страни-членки като Бангладеш, Индонезия, Египет, Малайзия, Йордания, Беларус и други да представят своите планове за стартиране на ядрена програма, ролята на правителството в процеса на вземане на решения и изграждането на ефективна институционална рамка за управление на тези програми.

Представено е било също развитието на ядрените програми на Корея, Франция, Япония и Русия.

В рамките на дискусиите са били обсъдени и въпроси, свързани с доставките на свежо ядрено гориво и управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци.

 

 

Презентациите и всички материали от техническото задание са достъпни на интернет сайта на Агенцията, на адрес:

http://www.iaea.org/NuclearPower/Meetings/2013/2013-02-11-02-14-TM-INIG.html

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари