ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Отворено писмо до Изпълнителния директор на АЕЦ “Козлодуй” от Боян Лилков – р-л сектор “РФТ”-ХОГ в централата

02.03.2013

 

 

Уважаеми г-н В. Николов, снощи (25 февруари) Ви видях по телевизията в предаването на БТВ “Господари на ефира” в което Вие, коментирайки последната медийна изява на г-н Г. Котев, разказвахте за големите злоупотреби в АЕЦ Козлодуй, които сте разкрили.

От всичките разкрития които направихте, въпроса по който аз се чувствам задължен да взема отношение, като материално отговорно лице за свежото ядрено гориво (СЯГ) за реактори ВВЕР-440 е за продажбата на 10 неоползотворени касети СЯГ за ВВЕР-440.

Ваши твърдения, които се чувствам задължен да коментирам са:

 - 1. Въпросните касети СЯГ са закупени за над 1 млн. евро, а са продадени за около 30 хиляди (евро или лв. не запомних);

 - 2. Това СЯГ е закупено през 2006 г., като потвърдихте на репортера, че това е когато блокове 3 и 4 са спрени;

 - 3. Еднозначно посочихте бившите Изпълнителни Директори на АЕЦ Ал. Николов и К. Димитров като извършители на продажбата;

 - 4. Потвърдихте на репортера, че това е злоупотреба.

Цялата работа с тези обвинения ми намирисва на оня “Лайпцигски процес”, който г-н Диан Червенкондев води срещу бившите шефове на НЕК за злоупотреби с АЕЦ Белене.

Считам, че е безотговорно да се изказвате неподготвен по въпроси, които не са от Вашата сфера на компетентност, при положение, че можехте да съберете преди това информация от подчинените Ви звена, напр. от с-р “ЯГЦ”, с-р “РФР”, с-р “РФТ”-ХОГ, които имат отношение към случая.

Считам още, че не отива на един Изпълнителен Директор на АЕЦ Козлодуй да влиза в ролята на клакьор на ренегати като г-н Котев, който заради това, че не получи (и смятам съвсем основателно) мечтаната от него длъжност, започна да воюва срещу централата. Такива Ваши неподготвени изявления могат да нанесат непоправими щети на централата, именно защото ги правите в качеството си на Изпълнителен Директор.

Това, което в интерес на истината имам да кажа по Вашите твърдения, е следното:

 - 1. Вероятно сумите на покупката и продажбата са верни – тук не споря, но към 2006 г. измежду тези касети имаше и такава, чиято балансова стойност е 59 лв.;

 - 2. Въпросните касети са закупени не през 2006 г., а в периода от 1979 г. до 2003 г., а в последствие не е било възможно да се оползотворят, поради ранното спиране на блокове 3 и 4.

През 2006 г. наистина има закупени 12 касети за зареждането на 3-ти и 4-ти блок, но те са друг тип- РК а не АРК касети;

 - 3. Възможно е процедурата по продажбата да е започнала, докато в централата е работел г-н К. Димитров, но е завършена и горивото е изнесено от АЕЦ около 8 месеца, след като г-н Димитров е напуснал АЕЦ (на 06.04.2012 г.).

Беше предвидено част от тези касети (6 броя АРК касети, получени през 2002 и 2003 г.) да бъдат оползотворени при последното зареждане на 3-ти блок в средата на 2006 г.. Така с програма (завършена на 01.11.2005 г.), утвърдена от г-н Вл. Уручев, Гл. Инженер ЕП-1 по това време , касетите са заредени в чохъл във възел свежо гориво – 2 (ВСГ-2) за да бъдат вкарани чрез него при презарядката през 2006 г. в реактора на 3-и блок. Впоследствие, след допълнителни пресмятания, г-н Уручев одобри вариант на зареждането на 3-ти блок, без тези 6 касети (чрез скъсяване на кампанията на реактора с 4-5 дни), т.е. касетите бяха “спасени”. Затова с друга програма, утвърдена от г-н Уручев, тези касети бяха извадени от чохъла в който се намираха и бяха оставени на стелаж във ВСГ-2. Впоследствие, тези касети бяха включени в т.н. “екшън-план” за пускане на 4-ти блок, при газовата криза през януари 2009 г.;

 - 4.Не може да се говори за злоупотреба по следните причини:

 а) тези касети тежаха на централата, защото наличието им налагаше, докато не се освободим от тях, да им бъдат осигурени специални условия на съхранение, физическа защита, в специално помещение (ВСГ) и при необходимост от регулярни инспекции от инспектори на АЯР, МААЕ и Евратом;

 б) никой не желаеше да закупи касетите, тъй като такива типове касети вече не се използват никъде – използва се по-ново СЯГ, с подобрени характеристики, с профилирано обогатяване и т.н.  

В крайна сметка това СЯГ отиде в завода в който е било произведено, за да бъдат използвани елементи от него при производството на други касети.

Би трябвало да сме доволни, че изобщо нещо ни платиха, защото алтернативата беше да го дадем безплатно, като заплатим за транспорта, както стана със СЯГ на изследователския реактор в София, което доста години съхранявахме във ВСГ-1 и ВСГ-2 в централата (по искане на АЯР от съображения за безопасност). 

Накрая, искам настоятелно да Ви помоля, г-н Николов, да се запознаете по подробно с въпроса и да поправите неволно допуснатите от Вас грешки, чрез същото предаване или по друг начин, защото тези скандали, които сами си раздухваме, уронват силно престижа на централата.

Считам, че Вие като Изпълнителен Директор трябва да чувствате отговорност за това дали централата ще просперира или ще продължи по пътя на фалита (накъдето мисля, че се е запътила).

В друго едно предаване преди няколко дни (по “Канал-3”), усетих Вашето негодувание за това, че 3-ти и 4-ти блок са спрени без никакво основание. Вярвайте ми, работещите в централата знаят това най добре, защото са преживели цялата сага по затварянето и на 4-те малки блока. Тази история също премина през такива обвинения, скандали и непремерени изказвания. Възможно е да докараме белята и на 5-ти и 6-ти блок.

Още веднъж Ви моля да преразгледате позицията си по този въпрос!

Що се отнася до това, че обръщението ми към Вас е публично, то е заради факта, че и Вашето изказване беше публично, било е проследено от голяма част от специалистите от централата, силно ги е наранило и е активно коментирано. Вашите служители имат нужда да видят друго отношение от Вас.  

Р-л сектор “РФТ”-ХОГ, Боян Лилков

Б.Р. Публикувам това обръщение с любезното съгласие на автора.

Цялото предаване е достъпно на: http://www.gospodari.com/?go=video&p=detail&videoId=8088

Tags: , , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари