ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Открити са два източника – Ra-226 във вагон със скрап в “Стомана Индъстри” АД – съобщение от АЯР

01.03.2013

 

Обект с ИЙЛ или място на събитието: “Стомана Индъстри” АД, гр. Перник

Дата: 17.02.2013 г.

Час: 16:20

Кратко описание:

Във вагон със скрап, предназначен за преработване в предприятието “Стомана Индъстри” АД (гр. Перник), са открити два детайла, закрепени на кука от военен автокран, съдържащи вградени източници 226Ra (радий-226).

Аварийният център на АЯР е уведомен, че на 17.02.2013 г. системата за входящ радиационен контрол в завод „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник, е отчела повишено ниво на радиация във вагон със скрап. Вагонът е отделен и обезопасен на специално приспособена за целта площадка на територията на завода.

Измерената мощност на дозата е до 131 µSv/h, контактно до малък участък отгоре на вагона (естественият радиационен фон в този район варира от 0,07 до 0,11 µSv/h). При направения гама-спектрометричен анализ на място е установено наличие на радиоактивен изотоп 226Ra.

Вагонът е частично разтоварен, при което е намерен и отстранен от скрапа причинителят на лъчението – два детайла (Ø40 mm, дебелина 15 mm и тегло по около 0,02 kg), закрепени на кука от военен автокран, съдържащи вградени източници – 226Ra. На 10 cm са измерени стойности на мощността на дозата около 35 µSv/h, а контактно – до 160 µSv/h.

Отделените детайли са опаковани и прибрани за временно безопасно съхранение. Останалият скрап е проверен отново и вагонът е освободен за разтоварване.

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС*:

0

* Окончателната оценка на АЯР за нивото на събитието по скалата ИНЕС се оповестява след получаване на окончателния доклад за резултатите от разследването и анализа на събитието, съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.

Tags:

Comments are closed.

Тема на седмицата

Тежките метали и мисли за бъдещето – изводи от конференцията ТЖМТ

През октомври в руския град Обнинск, известен с това, че там е изградена първата атомна електроцентрала в света, се събраха специалисти от десетина държави...

Още »

АЕЦ “Козлодуй” постави рекорд по време на ПСЕ сред енергоблоковете с ВВЭР-1000

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

ENEN PLUS project – европейско ядрено ученическо състезание

Последни коментари