ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЕЦ “Козлодуй” – ХССОЯГ – контейнери CONSTOR 440/84 – проблемът се решава

15.02.2013

Специалистите от АЕЦ се надяват в най-скоро време да бъде разрешен техническият проблем, който възникна при зареждането на първия контейнер тип КОНСТОР с 84 касети с отработено гориво.

Припомняме, че Хранилището за сухо съхранение на отработено ядрено гориво /ХССОЯГ/ бе открито официално от премиера Борисов през май 2011-та година.

През декември АЯР издаде разрешение за въвеждане в експлоатация. В обхвата на разрешението влиза въвеждането в експлоатация на сградите, съоръженията и инсталациите, които имат основно, спомагателно и обслужващо предназначение, пряко необходими за експлоатацията на хранилището съгласно техническия проект на съоръжението.

 

 

Дейностите по разрешението се ограничават до последователно приемане и поставяне за съхраняване в хранилището на шест броя контейнери “КОНСТОР 440/84”, заредени с отработено ядрено гориво. Разрешението бе издадено със срок на валидност от 3 години.

 

 
Оттогава насетне екипът на хранилището се срещна с технически трудности при затварянето на първия контейнер. Наложи се технически решения да се коментират с производителите от „Шкода“, защото капаците на контейнера са два с двойни защити и захвати, но вторият не се затваря. Близо два месеца български и чужди конструктори и специалисти са търсили решение на проблема.

Според Сергей Цочев – председател на АЯР, към момента първият контейнер е зареден:„Да, в сухия ХОГ наистина възникнаха проблеми със заваряване на един от капаците на контейнера. За целта бяха привлечени проектанти, български научни институти и в момента има постъпило искане за техническо решение за промяна в конструкцията на капака. Смятам, че към момента проблемът е решен”, коментира Цочев.

Той допълни, че времето на издаденото решение от три години е период, в който операторът може да извършва измерване на температури, измерване на излъчване, вентилационен контрол. Всички тези процеси подлежат на преглед и от регулатора и след това се стига до издаване на лицензи за експлоатация.

„Към момента имаше известен проблем, да. Оказа се, че е една заварка, която пречеше на цилиндрите да се затворят. Имам уверението от експертите, че са се справили и чакаме документация от АЯР”, коментира темата и изпълнителният директор Валентин Николов.

Източник: http://www.kozloduy-bg.info/index.php?p=news&aid=9129

Tags: ,

One Response to АЕЦ “Козлодуй” – ХССОЯГ – контейнери CONSTOR 440/84 – проблемът се решава

  1. NAC eye drops on 15.02.2013 at 14:05

    На какъв етап е строителството на „сухото“ хранилище за отработено ядрено гориво и какъв ще бъде неговият капацитет?Проектът за „сухо“ съхранение на отработено ядрено гориво (ОЯГ), предвиден като допълнителна възможност за управление на ОЯГ в националната стратегия, е една от световно утвърдените технологии за дългосрочно съхранение на ОЯГ.През 2004 г. АЕЦ Козлодуй сключи договор за проектиране и изграждане на Хранилище за сухо съхраняване на отработено ядрено гориво (ХССОЯГ) с немския консорциум RWE NUKEM – GNS. Договорът включва два етапа на изграждане на хранилището. По първия етап се извършват довършителни строително-монтажни работи по сградата и оборудването в нея. По втория етап, включващ разширение на сградата на хранилището, са в ход подготвителни строителни дейности. Източник на финансиране за цялостното изграждане на хранилището е Европейската банка за възстановяване и развитие.Изграждането на ХССОЯГ се предвижда да приключи през юли 2011 г. Окончателното въвеждане на обекта в експлоатация, след издаване на лицензия за експлоатация, се очаква до средата на 2012 г. ХССОЯГ е предвидено да приеме всички касети с отработено ядрено гориво от реактори ВВЕР-440 на АЕЦ Козлодуй.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари