ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Руска компания може да внедри дозиметър в телефоните на Sony Ericsson и Fujitsu

07.11.2011

 

 

Резидентът на Сколково ОАО „Интерсофт Евразия“ води преговори със Sony Ericsson и Fujitsu за внедряване в мобилните телефони и смартфоните на тези производители датчик от своя дозиметър-радиометър “До-Ра”, съобщава „Интерсофт Евразия“.

 

Устройството за измерване на радиация е разработено на основата на полупроводников детектор, който може да бъде както вграден в схемата на телефона, така и да се използва отделно във вид на периферно устройство.

 

Предполага се, че самият датчик ще струва на дребно от порядъка на 30-50 долара, а когато е интегриран в мобилни телефони или смартфони неговата цена може да се намали до 10 долара.

 

Генералният директор на „Интерсофт Евразия“ Владимир Елин оценява потенциалния обем на световния пазар на мобилни телефони с измерители на радиация на 20 милиарда долара. Както съобщава Елин пред агенция “Прайм”, мобилният телефон с функция на дозиметър може да бъде интересен на 1 милиард души, включително жителите на САЩ, Япония, Южна Корея, Малайзия, Китай и други страни.

 

“Дозиметър-радиометърът “До-Ра” на базата на мобилен телефон/смартфон е предназначен за много широк кръг потребители, обаче в краткосрочна перспектива той ще бъде полезен на хората, които са професионално свързани с радиационна опасност или живеещи в потенциално опасни от радиационно заразяване зони. “До-Ра” ще бъде интересен за тези, които искат да са сигурни в своята безопасност”, – казва Елин.

 

Понастоящем за прибора вече са разработени програмни продукти, работещи под операционните платформи iOS и Android, а до края на годината ще приключи разработката на програмните приложения за MacOS, RIMBlackberry, Windows и Linux.

 

Предвижда се  “До-Ра”, вграден в мобилен телефон, да може да показва на своя притежател натрупаната доза радиоактивно облъчване в различни интервали (час, ден, месец, година), да сигнализира за допустимата, пределната и недопустимата доза облъчване и да оповестява за състоянието на органите и системите на човека в зависимост от дозата облъчване. Освен това, приборът ще може да формира препоръки в зависимост от получената или натрупана доза радиоактивно облъчване.

 

 “До-Ра“ ще може също автоматично в реално време да формира отчети за радиоактивния фон на територията, в която се намира притежателят на прибора и да изпраща тези данни в центъра за анализ на радиационната обстановка. След обработката на тези данни центърът ще може да ги изпрати обратно на притежателя на прибора във вид на визуализирани карти на ареалите на местностите, водните пространства и други обекти с отметки за нивото на тяхното радиоактивно заразяване.

 

В перспектива новите поколения на датчика ще бъдат изготвяни на основата на наноструктури от графен, като съответният патент за конструкцията на този вид устройства вече е получен. Елин също държи патент за новост и възпроизводимост на моделите на устройствата “До-Ра”. Приоритетът е от дата 24 юни 2011 г.

 

„Интерсофт Евразия“ вече е подала документи за минимален грант в рамките на Сколково в размер на 1,5 милиона рубли. Пазарната стойност на изключителното право за нематериалния актив на “До-Ра” възлиза на над 200 милиона долара в съответствие с методиката за оценка на нематериални активи във вид на патенти, разработена от Deloitte за „Роснано“.

 

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари