ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


TEPCO се готви за очистване на водата в БОК на втори блок

07.11.2011

В най-близко време в рамките на ликвидиране на последствията от аварията (ЛПА) на втори енергоблок на АЕЦ “Фукушима-1” ще започне работата по очистване на водата в басейна с отработило ядрено гориво, съобщават от TEPCO.

 

Очистването на водата в хранилищата (басейните) е необходим етап от подготовката за изваждането на ОЯГ от проблемните блокове на централата.


Извършването на тези дейности се усложнява от това, че зданията на първи, трети и четвърти блок са силно пострадали вследствие на взривовете на водород в първите дни след аварията, което затруднява достъпа до басейните с ОЯГ. За разлика от другите блокове, зданието на четвърти блок практически не е пострадало от взривове, което малко облекчава работата на специалистите.

Планира се водата от басейна с ОЯГ на втори блок да преминава за очистване през специален комплекс от съоръжения, оборудван със специални филтри запълнени с зеолити – минерали с микропореста структура, способни да задържат радиоактивни вещества като цезий, стронций, уран, плутоний и др.

 

 

След почистване на развалините аналогични работи ще се извършат и на останалите блокове.

Според прогнозата на японската правителствена комисия по ядрена енергетика, операциите за изваждане на ОЯГ от басейните за отлежаване ще започнат след не по-рано от три години.

От четирите аварирали блокове трябва да бъдат извадени повече от три хиляди касети с ОЯГ.

 

След  това предстои да се реши най- сложната задача – да се извади частично разтопеното ядрено гориво и остатъците от вътрешно-корпусните устройства на проблемните реактори. Но изпълнението на тази задача ще започне не по-рано от 2021 година.

 

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари