ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Закриват хранилището край Нови хан

02.11.2011

В следващите 20 г. хранилището за съхранение на ниско- и среднорадиоактивни отпадъци край Нови хан трябва да бъде затворено, каза пред БТА изпълнителният директор на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) Дилян Петров.

Той обясни, че земята под хранилището край Нови хан ще бъде рекултивирана, а отпадъците ще бъдат преместени в Националното хранилище за ниско- и средно-радиоактивни отпадъци.

То ще бъде готово през 2015 г., увери Петров. Съоръжението се изгражда с пари от Международния фонд „Козлодуй“ и ще струва около 120 млн. евро. В него ще могат да се съхраняват над 138 хил. куб. м радиоактивни отпадъци.

В България няма да се строи хранилище за високорадиоактивни отпадъци, каза още Петров. В момента в световен мащаб се обсъжда как да се съхранява отработеното гориво от ядрените реактори, но отпадъците от българските са много малко, за да се строи хранилище. Сега отработеното ядрено гориво от блоковете на АЕЦ „Козлодуй“ се извозва с шлепове до Русия, където се съхранява.

Постоянното хранилище за радиоактивни отпадъци е разположено край село Нови хан, община Елин Пелин. То е изградено в края на 50-те и началото на 60-те години на XX век в съответствие с действащото в страната законодателство. Хранилището е предназначено да приема радиоактивните отпадъци, които се получават в резултат на използване на радиоактивни източници в медицината – за диагностика и лечение, в промишлеността, в науката и образованието. 

От въвеждането му в експлоатация през 1964 г. до 2006 г.  Постоянното хранилище за радиоактивни отпадъци – Нови хан се стопанисваше от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науките, в съответствие със законодателството в страната и с препоръките на Международната агенция за атомна енергия – Виена.

Предметът на дейност на хранилището, както и всички подобни съоръжения във всяка държава, е  да осигури безопасно управление на приетите отпадъци в дългосрочен план. В хранилището понастоящем се съхраняват по безопасен начин радиоактивните отпадъци, приемани през последните 47 години. Съхранението се извършва в подходящи многобариерни съоръжения – шахти, бетонни контейнери, голямотонажни контейнери.

В последните години започна модернизация на хранилището чрез изграждане на съоръжения за обработване и съхранение на радиоактивните отпадъци. Тя има за цел да се повиши безопасността на управлението им. С въвеждането в експлоатация на новите съоръжения натрупаните радиоактивни отпадъци на площадката на Постоянното хранилище постепенно ще бъдат обработени и поставени в опаковки, отговарящи на най-съвременните изисквания за безопасност. Това ще позволи събраните на площадката край Нови хан отпадъци постепенно да бъдат извозени до Националното хранилище, когато то влезе в експлоатация през 2015 г.

Хранилището край село Нови хан е обект на непрекъснат контрол. Контролира се площадката и прилежащата й околна среда. Контрол се извършва както от оператора – Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, така и от държавните контролни органи – Агенция за ядрено регулиране, Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите. Резултатите от този контрол показват, че съоръжението се експлоатира по безопасен за хората и околната среда начин.

През есента на 2008 г. екип от Нов български университет извърши независимо изследване на района в полза на информираността на хората в съседните населени места. Заключението от това изследване е, че Хранилището не замърсява околната среда и не представлява никаква опасност за населението от района.

 

Tags: ,

One Response to Закриват хранилището край Нови хан

  1. zdrafkoo@abv.bg on 09.03.2013 at 21:10

    Защо лъжете хората.Това хранилище в Нови хан е като геноцид.Може ли под уран да се строи кмплекс….само в Бг може..Е ,няма такава държава.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари