ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ДП РАО отправя Покана за заявление на интерес за договор за Консултантска група за управление на проекти

02.11.2011


Покана за Заявление на интерес


Република България
Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“
Международен фонд „Козлодуй“ за подпомагане извеждането от експлоатация

Описание на предложението
Международният фонд „Козлодуй“ за подпомагане извеждането от експлоатация (МФК), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), е създаден през 2001 година за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”.
Програмата за извеждане от експлоатация на блокове 1 до 4 включва: проектиране и изграждане на инсталации за преработка на радиоактивни отпадъци (РАО), доставка на технически средства за демонтаж и дезактивация, анализ на обработката, транспорта и съхраняването на отпадъците/материалите получени в процеса на извеждане от експлоатация и управлението на проектирането и изграждането на Национално хранилище за погребване на ниско- и средно активни отпадъци. Тя също така включва разработването на програма за демонтаж на реакторно отделение и изпълнението й, проектиране и изграждане на хранилище за междинно съхраняване на демонтирано като едно цяло оборудване с големи размери и на РАО с цел протичане на радиоактивен разпад и изследване и кондициониране на замърсени земни маси.
Отработеното ядрено гориво от блокове 1 и 2 е извадено и плана за извеждането им от експлоатация е одобрен от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). Блокове 1 и 2 са декларирани като съоръжения за управление на РАО.
Планът за извеждане от експлоатация на блокове 3 и 4 понастоящем се разглежда от АЯР. Очаква се, отработеното ядрено гориво от блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй” да бъде извадено към средата на м.май 2012 година.
Докладът за оценката на извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” върху околната среда е в процес на разработка.
Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) възнамерява да използва отпуснатите средства от МФК за финансиране на услугите на Консултантска група за управление на проекти (КГУП), с цел продължаване изпълнението на програмата за извеждане от експлоатация на блокове 1 до 4 и за управление на изграждането на Националното хранилище за погребване на ниско и средно активни отпадъци в периода 2012 – 2014 г.
Консултантска група за управление на проекти (КГУП) ще бъде отговорна за общото управление на проектите, подготовката на техническите спецификации и инженерните документи, доставките по договорите и управлението на договорите. Консултантът също така ще подпомага ДП РАО относно задачи свързани с ядрена безопасност, лицензирането, осигуряването на качеството, взаимовръзките и управлението на риска, задълженията по опазване на околната среда, финансови аспекти на извеждането от експлоатация и обучението на персонала на ДП РАО.

 

Цялото съобщение можете да прочетете на сайта на ДП РАО.

 

Tags:

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари