ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЕЦ “Козлодуй” – Отново изключи ГЦП

22.12.2012

Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ “Козлодуй”

Дата: 21.12.2012        Час: 10:13

Наименование на събитието: Изключване на главна циркулационна помпа

Кратко описание:

На 21.12.2012 г. шести блок работи на мощност 100% от номиналната. Извършва се проверка на защити на общоблочен дизел-генератор (ОДГ), който осигурява електрическа мощност за потребители собствени нужди при загуба на външно електрозахранване. В 10:01 ч. ОДГ е включен за изпробване към секция нормална експлоатация на блока. В 10:13 ч. изключват втора главна циркулационна помпа (ГЦП), която се захранва от същата секция и прекъсвачът на ОДГ. Автоматиката понижава мощността на блока до 67% от номиналната в съответствие с проекта.

Изготвена е и се изпълнява работна програма за изясняване на причините за изключването на ГЦП.

Назначена е комисия за анализ на събитието.

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС:          0

  • Окончателната оценка на АЯР за нивото на събитието по скалата ИНЕС се оповестява след получаване на окончателния доклад за резултатите от разследването и анализа на събитието, съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.

Източник: http://www.bnsa.bas.bg/bg/facilities/npp-events/20121221

Б.Р. Че  блокът е същия няма съмнение. Но ако събитието се отнася за същото ГЦП, това е знак за тревога. Докато за напреженовите трансформатори нещата се считат за изяснени, то тук за мен е пълна мъгла.  Дано „новата вълна“ в информационната политика на ръководството вече не се е размила в пясъка и да се публикуват причините за този отказ.

Tags: , , ,

One Response to АЕЦ “Козлодуй” – Отново изключи ГЦП

  1. Петър Пенчев on 22.12.2012 at 23:07

    В АЕЦ „Козлодуй“ ‘липсва анализ относно корените и причините за събитията’ – кой ли го беше казал и за кого ли се отнася… Дали не е беше от МААЕ за Сергей Цочев – Националният регулаторен орган по ядрена безопасност…

    Не злорадствам, а питам дали трябва да сме загрижени, вече. Особено когато и Вие, г-н Красимир Христов, сега се тревожите – какво става в „най-добрата на света“(според С. Цочев и предишните шефове) АЕЦ!?

    Вземете интервю с г-н Валентин Николов, въпреки Рождество Христово.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари