ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЕЦ ще останат главен фактор за намаляване на емисиите в Европа

24.12.2012

Ядрената енергетика ще остане ключов фактор за съкращаване на емисиите от парникови газове в Европа най-малко до 2020 година. Това се казва в специален обзор “Европейската ядрена енергетика”, представен от консултантската компания Frost & Sullivan.

Посочени са и други ключови средства за намаляване на емисиите като – възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и системите за улавяне и утилизиране на изхвърлянията от ТЕЦ. Но цената на енергията от ВЕИ засега е висока и те не са в състояние да осигурят надеждна базова генерация, а технологиите за утилизиране на димните газове се намират в начален стадий на развитие, отбелязва компанията.

Ядрената енергетика също представлява едно от основните средства за запазване на частичната енергийна независимост на Европа, се казва в обзора на Frost & Sullivan. Независимо от решението на Германия, Швейцария, Италия и Белгия постепенно да се откажат от ядрените генерации, редица други европейски държави планират развитие на ядрената си енергетика, сред тях са Великобритания, Финландия, Швеция, Чехия, Полша, Румъния. Вследствие на това, по оценка на компанията, ядрената енергетика ще си остане една от най-големите съставляващи на европейския енергиен баланс.

В изследването се отбелязва, че независимо от аварията на АЕЦ “Фукушима-1”, броят на изпълняваните проекти за построяване на ядрени енергоблокове в света сега са повече, отколкото през последните две десетилетия.

Източник: http://www.atomic-energy.ru/news/2012/12/20/37883

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари