ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Обединената компания НИАЭП–АСЭ завърши въвеждането в експлоатация на инсталацията за преработване на течни радиоактивни отпадъци на 1-4 блок на АЕЦ “Козлодуй”

15.12.2012

На 14 декември 2012 година ДП РАО прие за експлоатация инсталацията за преработка на течни радиоактивни отпадъци “Дунав”. Съответният акт на държавната приемно-предавателна комисия е подписан от представители на: ръководството на ДП РАО, групата за управление на проектите на АЕЦ “Козлодуй”, АЕЦ “Козлодуй”, държавните надзорни органи на РБ по строителен контрол и по радиационна безопасност.

 Директорът на Дирекцията по управление на РАО и извеждането от експлоатация Георги Гьошев потвърди, че в съответствие с българските държавни строителни норми, стандарти, правила и изисквания по ядрена безопасност при изграждането на установката са изпълнени всички работи, предвидени в проектната документация. Оборудването и системите са доставени, монтирани и приети след извършване на серия от изпитания в съответствие с изискванията на клиента.

В процеса на монтажа на модулите на инсталацията от специалистите на българското предприятие АД “Енемона”, извършен под управлението на  ЗАО “Атомстройэкспорт”, не е регистриран нито един случай на превишаване на установените контролни нива за облъчване на персонала, предвидени за работа по инсталацията в контролираната зона (КЗ).

Според думите на ръководителя на проекта “Дунав”, заместник началникът на Управлението по управление на ОЯГ и РАО  Татьяна Макарчук, този резултат е постигнат, благодарение на създадения от руския изпълнител безусловен приоритет на въпросите за безопасността над останалите показатели на проекта и съдействието на специалистите от ДП РАО и АЕЦ “Козлодуй” при реализирането на мероприятията по безопасността по време на монтажа, пусково-наладъчните, предварителните, пробните (активни) и експлоатационни изпитания на инсталацията.

Обединената компания НИАЭП-АСЭ заедно с партньорите си ще продължи да оказва съдействие при обслужването на инсталацията през време на гаранционния период, който е 36 месеца.

Целта на създаването на инсталацията “Дунав” е да се решат проблемите за преработване на течните РАО, които се образуват при извършване на дейностите за извеждане от експлоатация на четирите блока с реактори ВВЭР-440 на  АЕЦ «Козлодуй», а също и за намаляване на радиационния риск при съхраняване на течните РАО. На преработка в инсталацията подлежат ниско-активни течни РАО, а именно, трапни води, водите от сан-пропускника и спец-пералнята. Производителността на установката е до 1 m3/h.

Инсталацията се пуска в действие периодично според количеството на натрупаните отпадъци в приемните резервоари, които са част от нея.

Обемът на минимизираните РАО вследствие на работата на инсталацията “Дунав” се свежда до 0,6-0,7% от изходния обем на течните РАО. Като коефициентът на очистване по радиоактивни изотопи достига 1000 и повече пъти.

Проектният срок за експлоатация на инсталацията за преработване на течни РАО е 20 години.

Строителството на инсталацията е извършено в рамките на Международната програма за извеждане от експлоатация на четирите блока на АЕЦ “Козлодуй”, финансирана от Европейската Комисия. Инвеститор на проекта е Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).  Генерален доставчик е  ЗАО «Атомстройэкспорт», който спечели конкурса, обявен от ЕБВР. Технологичната схема на инсталацията е дело на научния ръководител на проекта ГУП МосНПО «Радон». При създаването на инсталацията взеха участие и българските компании: «АтомТоплоПроект» ООД – проектант, а  “Енемона”-АД е изпълнител на строително-монтажните, пусково-наладъчните работи и изпитанията.

При създаването на инсталацията безусловен приоритет бяха концепциите за безопасност, надеждност, максимално намаляване на обема на образуваните вторични РАО, а също минимизиране на нивото на облъчване на персонала и съблюдаване на принципа  ALARA.

Управлението на установката се осигурява от автоматизирано работно място на оператора-технолог (АРМОТ), разположено в отдалечено (чисто) помещение, което позволява да се осигури минимално време на пребиваване на персонала в зоната, където е възможно радиационно облъчване.

Източник: |   Отдел по связям с общественностью и информационной политике Объединенной компании НИАЭП-АСЭ

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари