ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Четвърти блок на Калининската АЕЦ получи лиценз за експлоатация

31.10.2011

На 28 октомври Ростехнадзор, на базата на резултатите от извънплановата проверка на място, е дал на филиала на ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» лиценз за експлоатация на енергоблок №4.

 

В  периода от 12 до 17 октомври комисията от Централното управление на Ростехнадзор съвместно с Волжския междурегионален териториален център за управление на ядрената и радиационна безопасност е проверил готовността за физпуск на реактора на четвърти енергоблок на Калининската АЕЦ. В хода на проверката е проверено състоянието на ядрената и радиационна безопасност на централата, направена е оценка за достоверността и съответствието на сведенията, предоставени от ОАО «Концерн Росэнергоатом» в заявлението и документите за получаване на лиценз за експлоатация на четвърти енергоблок за съответствие с реалното състояние на обекта.

 

По време на проведената инспекция за установени шест нарушения на федералните норми и правила в областта на използването на ядрената енергия.

 

Във връзка с установените нарушения на ръководството на централата е връчено предписание за отстраняване на нарушенията, към длъжностните лица са предприети мерки за административни санкции.

 

На 20 октомври в Ростехнадзор е получен Акт от експлоатиращата организация ОАО «Концерн Росэнергоатом» за отстраняване на недостатъците, възпрепятстващи извършването на работите на етапа “физически пуск”. След проверка на представените сведения Ростехнадзор даде лиценз за експлоатация на енергоблок № 4 на Калининската АЕЦ.

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари