ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЯР – Събития с радиоактивни източници

29.10.2011

Обект с ИЙЛ или място на събитието: “Стомана Индъстри” АД, гр. Перник

Дата: 06.10.2011

Час: 10:13

Кратко описание:

Във вагон със скрап, предназначен за преработване в предприятието “Стомана Индъстри” АД (гр. Перник), е открит прибор от самолет (компас), съдържащ Ra-226 (радий-226).

Аварийният център на АЯР е уведомен, че на 06.10.2011 г. системата за входящ радиационен контрол в завод „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник, е отчела леко повишено ниво на радиация във вагон със скрап. Вагонът е отделен и обезопасен на специално приспособена за целта площадка на територията на завода.

Измерената мощност на дозата е до 0,7 µSv/h, контактно до малък участък отгоре на вагона (естественият радиационен фон в този район варира от 0,07 до 0,11 µSv/h). При направения гама-спектрометричен анализ на място е установено наличие на радиоактивен изотоп Ra-226.

Вагонът е частично разтоварен, при което е намерен и отстранен от скрапа причинителят на лъчението – прибор от самолет (компас) с диаметър около 80 mm, височина около 120 mm и тегло около 200 g, съдържащ Ra-226. На 10 cm от него са измерени стойности на мощността на дозата около 4,1 µSv/h, а контактно – до 10,3 µSv/h. Вероятно лъчението произхожда от нанесено луминeсциращо покритие, съдържащо Ra-226.

Изваденият предмет е опакован и прибран за временно безопасно съхранение. Останалият скрап е проверен отново, след което вагонът е освободен за разтоварване.

 

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС*:

0

 

http://www.bnra.bg/bg/sir/rs-events/20111024

Tags:

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари