ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЭП завърши инженерните проучвания за разработване на проектната документация на АЕЦ “Аккую”

30.11.2012

Специалистите от ОАО «Атомэнергопроект» (Москва, генерален проектант на АЭС «Аккую») по инженерните проучвания завършиха основните полеви работи, необходими за разработването на проектната документация на първата турска АЕЦ.

От февруари до ноември бяха направени: геодезична снимка; изследване на образци от грунта и подземните води; също така и други полеви дейности. На базата на получените резултати в края на декември ще бъде формиран пакет от изходни данни по природните и техногенните условия на площадката за осигуряване на проектирането.

Освен това, ще бъдат съставени технически отчети по видовете инженерни проучвания (инженерно-геологични, хидрометеорологични, екологични и други), които, в частност, се използват при подготовката на материалите за лицензиране на строителството на АЕЦ.

Сега в ОАО «Атомэнергопроект» се актуализира програмата за мониторинг на площадката за периода от 2013 година нататък. Извършва се планиране на инженерните проучвания, данните от които ще помогнат при разработването на работната документация за строителството.

Източник: http://energo-news.ru/archives/103905

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари