ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


МААЕ пусна документ за състоянието и тенденциите в ядреното образование

01.09.2011

МААЕ пусна публикация, посветена на състоянието и тенденциите в ядреното образование.
Документа е под номер „IAEA Nuclear Energy Series NG-T-6.1″. Английското наименование е „Status and Trends in Nuclear Education“.

С условията за получаване можете да се запознаете на сайта на МААЕ. Текущата цена е 38 евро.

Електронния вариант на документа е достъпен безплатно на http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1475_web.pdf. Публикацията е на английски език. Отговорник за изданието е българинът – Янко Янев.

Във въведението на документа се дават кратки сведения за добрите практики в сферата на ядреното образование. В отделна глава са изнесени препоръките, които е желателно да прилагат държавите, заинтересовани да развиват кадровия потенциал на ядрения отрасъл.

Казва се, че е особено важно в образователния процес да се включат и предприятията на отрасъла. За съжаление, компаниите и експлоатиращите организации не винаги разбират необходимостта да подпомагат висшите учебни заведения (ВУЗ), които подготвят бъдещите ядрени специалисти. Вярно е и обратното твърдение, че вузовете не винаги приветстват намесата на предприятията от отрасъла в процеса на подготовка на студентите.

Сред възможните способи за сътрудничество между вузовете и отрасъла авторите на документа отделят такива практики, като даване на специализирани стипендии, привличане на студентите на практика и подготовка на дипломни работи в действащите предприятия и АЕЦ, четене на лекции от изявени сътрудници на отрасъла и организиране на курсове за преподготовка на преподавателите по ядрените специалности.

В препоръките отделно се споменават образователните мрежи, както национални, така и регионални. Дадени са примери на такива мрежи, като ANENT, ENEN, WNU и други.

Най-голям интерес в документа може да предизвика богатия справочен материал. В приложенията има данни за ядреното образование в 23 страни, а също за шест международни образователни проекти.

В приложение VI, посветено на Франция, се описва заслужаващата внимание практика за създаване на ведомствени ядрени университети в допълнение на съществуващите общонационални учебни заведения.

Например, към групата AREVA е създаден и действа така нареченият „Университет AREVA“, имащ филиали във Франция, Германия и САЩ. Само през френския филиал в Екс-ан-Прованс, открит през 2009 година, вече са преминали около 700 човека.

Задачата на университета AREVA е подготовка и преподготовка на инженери и ръководители от групата и партньорските компании и организации. В бъдеще се планира всички новопостъпващи на работа в групата да преминават през специализираните въвеждащи курсове на университета.

Със собствени образователни центрове във Франция разполага и експлоатиращата организация EDF. В тях работят около 700 души. Ежегодно се реализират 1.5 милиона учебни часа в 650 курса.

Приложенията, посветени на отделните държави, са различни по обем и съдържание. Достатъчно подробно, например, е разгледана системата за ядрено образование в Южна Корея, където вече са се появили и първите чуждестранни студенти.

В същото време приложението за Япония се е събрало само на 2,5 страници, като японските съавтори не са пропуснали да отбележат негативната реакция на обществеността , предизвикана от аварията на Чернобилската АЕЦ.

Като цяло, болшинството от приложенията в документа за отделните страни са достатъчно информативни и полезни. В тях се описват системите на ядрено образование, данни за ВУЗ и изследователските реактори и установки, а в редица случаи (например за България) – разписание на учебните програми за студентите по ядрените специалности.

Tags:

Comments are closed.

Тема на седмицата

Бисмут-214 в Полша – въпроси и отговори

На фона на военните действия в Украйна в социалните мрежи и месинджърите се разпространява информация, че след руски удар по военен склад в Хмелницки...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари