ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Френските хидоакумулиращи електроцентрали

07.11.2012

За френските хидоакумулиращи електроцентрали (б.р. при нас е прието наименованието “помпено-акумулиращи водни електроцентрали – ПАВЕЦ”) се знае малко, но те са много важен компонент от ядрената енергетика на страната, като й осигуряват значително ниво на гъвкавост при промените на товара в енергийната система на страната.

Включените в енергийната система ПАВЕЦ намаляват необходимостта от работа на АЕЦ в маневрен режим. За Франция с рекордния (77%) дял на атомните електроцентрали в производството на електроенергия това би било жизнено необходимо.

За нуждите на компанията EDF работят шест френски ПАВЕЦ с обща мощност повече от 5 GW. Това изглежда не е толкова много – ПАВЕЦ преработват средно от 1% до 1,5% от месечното производство на атомните електроцентрали. За сравнение, компанията изнася средно 10% от своето производство.

Но за сметка на това ПАВЕЦ спомагат да се реши такава задача, като “съхраняването и продаването” на електроенергията, произведена през нощта или през почивните дни, в пиковите периоди на дневното натоварване. Именно такава задача е записана за ПАВЕЦ в бизнес-стратегията на компанията EDF.

Разбира се, необходимостта от работа на френските АЕЦ в маневрен режим си остава. Част от блоковете по принцип си работят в диапазона 85-100%, а за определени (кратки) периоди се разтоварват до 30%. Но без ПАВЕЦ експлоатационните режими на френските АЕЦ щяха да бъдат още по сложни.

Списък на ПАВЕЦ във Франция

Централа

Мощност, MW

пусната

La Coche

300

1975

Revin

800

1976

Le Cheylas

480

1979

Montezic

910

1982

Super-Bissorte

750

1986

Grand’Maison

1800

1987

Построяването на ПАВЕЦ излиза по-скъпо, от колкото на други акумулиращи централи (например газотурбинни). Но за тяхната работа е необходимо гориво.

Както се вижда от таблицата, по-голямата част от френските ПАВЕЦ са с относително малка мощност и работят в ежедневен или седмичен график (като дневни или седмични изравнители).

Изключение прави язовира Grand’Maison в Алпите (мощността на централата е 1,8 GW). Тя работи като сезонен изравнител, като натрупва енергията през летния период (агрегатите работят в помпен режим), през зимата генерира електроенергия, когато във Франция рязко се увеличава консумацията поради отоплението на сградите с климатици и други отоплителни уреди.

Определена полза от сътрудничеството с EDF имат швейцарските компании, собственици на ПАВЕЦ. Трите компании – „Alpiq“, „Axpo“ и BKW – експлоатират общо 1,4 GW хидроакумулиращи мощности. Допълнително в строеж са още 2,1 GW, а се разработват планове за построяване на още 3 GW.

Швейцарските ПАВЕЦ активно купуват евтина нощна енергия от френската EDF, а после я продават на своите потребители в часовете на най-голям товар. Печалбата от този трансфер възлиза средно на 37%.

За да стане по-ясно – през тази година Швейцария за сметка, в буквалният смисъл на думата, на “изкъпването” на френската ядрена електроенергия ще спечели от износа с 22% повече отколкото е заплатила за вноса й. (Б.Р. Струва ми се, че същото прави НЕК с Козлодуйската електроенергия след модифицирането на енергийния микс от ВЕИ.)

Това е доста доходен бизнес, който се крепи на сключените с EDF договори за доставка от Франция средно по 5,8 TWh на месец. Основните производители на евтина електроенергия за швейцарците са френските АЕЦ „Fessenheim“ и „Cattenom“.

Перспективите се помрачават само от едно обстоятелство. Поради растящото вътрешно потребление на електроенергия във Франция, изобщо като цяло обемите на експорта се намаляват. В края на 90-те години Франция продаваше в чужбина до 15% от произведената електроенергия, а днес само 10%.

Източник: AtomInfo.Ru

Б.Р. Използвам случая да ви запозная бегло с ПАВЕЦ. 

Помпено-акумулираща водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) е водноелектрическа централа, използваща многократно енергията на водна маса за произвеждане на електричество, имаща възможност да изпомпва вода от по-ниско разположен водоем обратно в основния горен.

Ролята на тези централи в България ще нараства с масовото навлизане на ВЕИ, особено при действащия преференциален режим на безотказно изкупуване на произведената от тях електроенергия. За икономическите аспекти на изкупуването на енергията от ВЕИ, мисля, че всички са наясно.

България има в експлоатация 3 ПАВЕЦ:

ПАВЕЦ Орфей е разположена над град Кричим. Има капацитет за производство на електричество 160 MW и за изпомпване на вода 45 MW.

ПАВЕЦ Белмекен е разположена над село Сестримо, Югозападна България. С капацитет за производство на електричество 375 MW и за изпомпване на вода 104 MW това е една от най-големите водноелектрически централи в страната. 

ПАВЕЦ Чаира е разположена над село Сестримо, Югозападна България. Разполага с 4 помпено-генераторни хидроагрегата с общ капацитет за производство на електричество 864 MW и за изпомпване на вода 788 MW. С това ПАВЕЦ Чаира е най-голямата помпено-акумулираща централа в югоизточна Европа. Захранва се с водите на язовир Чаира в помпен режим и на язовир Белмекен в генераторен.

ПАВЕЦ „Чаира“ е подземна електроцентрала. Машинната зала се намира на 350 м. под земята в каверна с размери 22.5/111.5 м с максимална височина 43 м. Има четири едностъпални хидроагрегата по 216 MW в генераторен и 197 MW в помпен режим.

В съседната по-малка каверна е монтирана трансформаторната подстанция 19/400 kV.

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари