ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЕЦ “Козлодуй” – подробности за изключването на 6-ти блок от електроенергийната система – съобщение от АЯР

01.11.2012

Ядрено съоръжение: 6ти блок на АЕЦ Козлодуй

Дата:23.10.2012 г.

Час: 09:23

Наименование на събитието: Изключване на 6-ти блок от електроенергийната система

Кратко описание:

На 23.10.2012 г. 6-ти блок работи с електрическа мощност 754 MW. В 8:30 е започнато планово повишаване на мощността до 800 MW. В 9:23 ч. при мощност 762 MW, поради отказ на регулиращата система на турбогенератора, мощността се повишава до 940 MW. Това довежда до понижаване на налягането във втори контур, вследствие на което спира турбината и генератора се изключва от електроенергийната система. Автоматиката разтоварва реактора до 34% от номиналната мощност. Поради ниско ниво в 3 парогенератора се изключват 3 главни циркулационни помпи, което е причина за задействане аварийната защита на реактора и автоматично стартиране на трите канала на системите за безопасност.. В 10:20 ч. са стабилизирани параметрите на блока и са изключени агрегатите от системите за безопасност.

Назначена е комисия за анализ на събитието в АЕЦ Козлодуй.

 

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС:

0

* Окончателната оценка на АЯР за нивото на събитието по скалата ИНЕС се оповестява след получаване на окончателния доклад за резултатите от разследването и анализа на събитието, съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.

Tags: , ,

One Response to АЕЦ “Козлодуй” – подробности за изключването на 6-ти блок от електроенергийната система – съобщение от АЯР

  1. Росен on 01.11.2012 at 17:56

    Рекорда на 6-ти блок, без сработване на АЗ, до този момент беше 13 години и 5 месеца.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 10–12.06.2020, Варна

Последни коментари