ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


В Литва се търси място за хранилище за радиоактивни отпадъци

04.09.2023

 Три обекта в Литва са завършили геофизични проучвания, поръчани от атомната електроцентрала Игналина. Това е един от етапите на проекта за дълбчинно хранилище (GM) за радиоактивни отпадъци, в рамките на който получената информация ще помогне да се състави програма за по-нататъшни цялостни изследвания за избор на подходящо място.

Според временния генерален директор на Игналинската АЕЦ Аудриус Каменас геофизичните проучвания са важни за планирането и осъществяването на по-нататъшния процес на изграждане на GM.

„Бяха събрани данни за геоложките образувания на Литва, които са потенциално подходящи за изграждането на дълбочинно хранилище. Въз основа на събраните данни ще бъдат планирани допълнителни изследвания и работа за идентифициране на потенциални места, подходящи за създаване на GM. Радваме се, че с подкрепата на международни организации и местни експерти, уверено се движим към устойчивото управление на радиоактивните отпадъци“, казва А. Каменас.

Геофизичните сеизмични проучвания са извършени от ЗАО „Геобалтик“. Бяха избрани три обекта в общините Kazlu Ruda, Alytus и Švenčenys. Тези самоуправления се характеризират с наличието на геоложки образувания, подходящи за изграждането на GM: долнокамбрийска глина от балтийската серия, кристален фундамент и долнотриаска глина.

Въз основа на данните от предишни проучвания и теренна работа, проведена сега, бяха съставени структурни карти на повърхностите на различни геоложки слоеве, идентифицирани бяха геоложки структури и бяха представени геоложки разрези на територията. Установено е, че изследваните територии се характеризират с хомогенен геоложки строеж, върху тях няма тектонски нарушения. Събраните и обобщени резултати ще позволят да се избере оптималната методология и програма за по-нататъшни изследвания.

За справка

GM е инженерно съоръжение, изградено на дълбочина няколкостотин метра под земята и предназначено да изолира дългоживеещи радиоактивни отпадъци, генерирани по време на експлоатацията на ИАЕЦ.
То ще включва естествени и инженерни бариери, за да се гарантира безопасността на хората и околната среда.

Програмата за развитие на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци за 2021-2030 г., одобрена от правителството на Литва, предвижда, че дълготрайните радиоактивни отпадъци в страната се съхраняват в междинни хранилища, а в края на експлоатационния им живот, дългоживеещите радиоактивни отпадъци ще трябва да бъдат прехвърлени в дълбоко хранилище.
Предвижда се то да бъде построено и въведено в експлоатация през 2068 година.

Отработеното ядрено гориво и други дългоживеещи радиоактивни отпадъци са генерирани по време на експлоатацията на ИАЕЦ между 1983 и 2009 г. и продължават да се генерират по време на текущото извеждане от експлоатация, което е планирано да приключи през 2038 година.

Следвайки становището на световната общност на ядрените учени, примери за управление на радиоактивни отпадъци в други страни и препоръки на МААЕ, Литва е установила в своето законодателство, че единственият надежден начин за окончателно управление на отработеното гориво и високоактивните радиоактивни отпадъци е да бъдат поставени в дълбоко хранилище (GM).

Трябва да се отбележи, че изпълнението на проекта GM беше оценено положително от експертите на МААЕ, които проведоха специална мисия ARTEMIS в Литва през юли.
Въз основа на резултатите от 10-дневната мисия беше заявено, че проектът GM се изпълнява в съответствие с изискванията за екологична и обществена безопасност.
Въз основа на резултатите от подробно проучване на резултатите от мисията се планира да се преразгледа законодателството за управление на радиоактивни отпадъци, за да се изясни процесът на изграждане на GM, да се увеличи общественото участие в проекта за изграждане на GM и да се засилят компетенциите и способностите на заинтересованите страни по проекта за ефективно изпълнение и управление на проекта.

Източник: https://energyland.info/news-show-tek-atom-247332

Tags: , , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари