ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Козлодуй – Идва ли краят на евтиното топло?

15.10.2012

На сайта на АЕЦ “Козлодуй” има съобщение – 9007415 Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

Предпроектно проучване на тема : Когенерационна инсталация в АЕЦ „Козлодуй“
Публичната покана е от Агенцията за обществени поръчки, а възложител е АЕЦ “Козлодуй” ЕАД. Срокът на валидност е от 12.10.2012 до 22.10.2012 година.

Предпроектното проучване трябва да разглежда възможните варианти за изграждане на когенерираща инсталация на територията на АЕЦ „Козлодуй“, с цел конкретизиране на инвестиционното намерение и избор на оптимална технология, с обосновка за икономическа целесъобразност и ефективност.

В техническото задание е посочена причината за разработване на темата:

В документа много подробно са разгледани всички изисквания към проекта, както и изходните данни.

Позволявам си да споделя накратко лично  мнение по темата.

Какво представлява когенерацията?

Когато се произвежда електрическа енергия по класическите технологии винаги се получава остатъчна топлина. Тя обикновено не се използва, а излита ненужно в атмосферата или в реката. Оползотворяването й става чрез системи за когенерация (едновременно производство, например, на топлина и електричество). Методите са различни. Например, ако се използват мощен газов двигател с вътрешно горене за въртене на електрически генератор, то използването на остатъчната топлина от охлаждането превръща тази система в КОГЕНЕРАЦИЯ. За по-големи мощности се използват системи от газови турбини и газови котли. Елементарен пример за когенерация е отоплението на купето на автомобилите без климатик през зимата.

Защо топлофикационните дружества строят когенерации?

Всичко е икономика! Електроенергията от когенерациите се изкупува безотказно на преференциални (доста високи) цени. Слагаш, например, един или няколко генератора куплирани към газови бутални двигатели (защото са най-евтини) – правиш скъп ток и малко топлинна енергия, но си оправяш финансите! Инвестицията се избива за кратко време, а цената на топлинната енергия за потребителите остава непроменена! Такъв е закона! За ДКЕВР това са дреболии.

Необходима ли е когенерация?

-         за АЕЦ “Козлодуй”

ДА! Защото, след спирането на малките блокове,  централата не разполага с друг (независим) източник на топлинна енергия за технологични цели. Задължително се изисква наличието на автономна паро-произвеждаща инсталация. Защото, ако спрат и двата блока и изстинат, и е зима, последващият им пуск е под сериозно съмнение, а евентуалните замръзвания ще го отложат до късна пролет. Оставям настрана огромните разходи на електроенергия за собствени нужди при такава ситуация.

Паралелно с това може да се приеме и варианта, че това е малка аварийна топлинна и електроцентрала под разпореждането на АЕЦ, което я прави годна за използване като авариен резерв. За икономическия ефект въпросът е спорен, но технологичните предимства са неоспорими.

-         за град Козлодуй

Според изискванията на ЕС е необходимо да се осигури алтернативно топлоподаване за населението в селища като град Козлодуй при условие, че блоковете излязат в продължителен престой. Ремонт, война, лицензионни проблеми и т.н. По принцип тук място за спор няма.

От друга страна цената на топлинната енергия неминуемо ще се редуцира на нивата в страната, което не е без значение. Може би това ще бъде и стъпка към отделянето на цех “Отоплителна централа” в отделно предприятие, което ще трябва да се държи като нормален производител и икономически субект.

Сега топлоснабдяването на град Козлодуй се осъществява чрез бойлерна уредба на територията на централата. Мрежовата вода (трети контур) се подгрява до необходимите параметри с пара отделена от втори контур. Като се знае, че КПД при превръщането на топлинната енергия в  електроенергия  е около 34% това решение си остава икономически изгодно.   

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Тежките метали и мисли за бъдещето – изводи от конференцията ТЖМТ

През октомври в руския град Обнинск, известен с това, че там е изградена първата атомна електроцентрала в света, се събраха специалисти от десетина държави...

Още »

АЕЦ “Козлодуй” постави рекорд по време на ПСЕ сред енергоблоковете с ВВЭР-1000

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

ENEN PLUS project – европейско ядрено ученическо състезание

Последни коментари