ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


CEZ ще използва всички възможности за разширяване на парка от атомни електроцентрали в Чехия

23.10.2011

CEZ ще използва всички достъпни средства, за да реализира своите планове за разширение на ядрения парк в Чехия, независимо от непредсказуемото законодателство на ЕС и опозицията на другите страни. Това съобщи изпълнителният директор по продажбите на CEZ Алан Свобода. “Трябва да защитим своите права, описани в Лисабонския договор, за това, че всяка страна има право да избира структурата на своята енергийна кошница”, – отбелязва А. Свобода.

До края на октомври CEZ планира да предаде конкурсната документация на участниците в конкурса за строителство на пет нови енергоблока в АЕЦ в Чехия и Словакия на обща стойност 25 милиарда евро.

Плановете на Чехия се критикуват от антиядреното лоби в Германия и Австрия. Освен това, по думите на А. Свобода, компанията страда от променящото се законодателство в ЕС. Конкуренцията на пазара за продажби на електроенергия в Централна Европа е много ограничена в условията на бързото строителство на нови вятърни електроцентрали в северна Германия, защото темповете на строителство на електропроводи от северната част на страната до южната са забавени. По думите на А. Свобода, Германия злоупотребява с правото си за свободно използване на мрежите, в частност в Полша и Чехия, което влошава условията на търговията с електроенергия в тези страни и пречи на стабилната работа на електроенергийните системи.

Във връзка с това, А. Свобода счита, че ЕС трябва да осигури координиране на строителството на нови мощности със строителството на нови мрежи, за да предотврати злоупотребата при използването на обединената енергийна система на ЕС и излизането от строя на част от нея. Освен това, той подчертава, че ЕС трябва да се придържа към “систематичен набор от правила и изисквания” по търговията с квоти на въглероден диоксид, за да може енергийните компании да правят дългосрочни инвестиции. Той отбелязва, че сега в ЕС предложенията за такива правила варират от инициативи за борба с изхвърлянията на СО2 до предложения за закриване на ядрените електроцентрали, които практически не изхвърлят парникови газове.

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари