ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Мисия на МААЕ подкрепя ангажираността на АЕЦ „Козлодуй“ по отношение на безопасността

01.04.2023

От 20 до 31 март в АЕЦ „Козлодуй” беше проведена техническа мисия на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), която извърши преглед на вероятностния анализ на безопасността (ВАБ), ниво 1, на блокове 5 и 6 на атомната централа.

 

 

Като важен аналитичен инструмент за оценка на риска и за подобряване на безопасността при експлоатацията на ядрени електроцентрали, вероятностният анализ на безопасността периодично се актуализира. Предмет на независимата международна проверка беше последната актуализация на ВАБ, ниво 1, на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй”, извършена в периода 2020 – 2022 г.
Анализът обхваща следните области: вътрешни събития, вътрешни пожари, вътрешни наводнения, сеизмика, всички външни събития, характерни за площадката на АЕЦ „Козлодуй”, други вътрешни събития и отчитане влиянието между блоковете при работа на пълна мощност, ниска мощност и при спрян реактор.

Целта на мисията беше да установи, че обхватът, използваните данни, прилаганите модели и подходи и получените резултати във ВАБ са в съответствие със стандартите за безопасност на Международната агенция за атомна енергия и международно признатите добри практики.

В проверяващия екип участваха 6 външни експерти от партньорски организации на МААЕ от Армения, Словакия, Унгария, Нидерландия, Хърватия, САЩ и трима представители на международната агенция. Те извършиха преглед на документацията и модела на ВАБ и обходи на производствената площадка. Обсъдени бяха конкретни теми от отделните области на ВАБ.

 

 

Проверката завърши на 31 март със заключително заседание, по време на което експертите от екипа на МААЕ представиха отчета от мисията с резултатите от своята работа, които ще допринесат за поддържане на високото качество на ВАБ и осигуряването на безопасната експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй”.

Tags: , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари