ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


МААЕ обсъди безопасността на реакторите на бързи неутрони

23.03.2023

Във Виена се проведе техническа среща на МААЕ, посветена на подхода за осигуряване безопасността на реактори на бързи неутрони с течнометален топлоносител и анализа и моделирането на тежки аварии, на която присъстваха представители на НТЦ ЯРБ.

Сред участниците бяха повече от 70 представители на регулаторни органи и организации за научно-техническа поддръжка, експлоатационни и проектантски организации, водещи изследователски центрове и университети от 16 страни-членки на МААЕ.

Срещата включваше работа в две секции:

Подход за осигуряване на безопасността на реактори на бързи неутрони с течнометален охладител, както и резултатите от дейността на регулаторните органи;
Анализ и моделиране на тежки аварии.

В рамките на секция № 2 беше представен докладът на ФБР „НТЦ ЯРБ“ „Изчислителен анализ на тежки аварии в реактори с натриев и оловен топлоносител“, представен от Станислава Сенаторова.

По време на събитието се проведоха и две панелни сесии.

В резултат на срещата в МААЕ се планира публикуването на нов технически документ, съдържащ резултатите от анализа и моделирането на тежки аварии за реактори на бързи неутрони с течнометален топлоносител (LMFR).

Източник: http://www.energyland.info/news-show-tek-atom-240799

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари